100% gratis controle vaststellingsovereenkomst

en gratis onderhandelingen met de werkgever

Telefoonnummer

0181-843740

Boventallig Spijkenisse? Bent u boventallig en woont u in Spijkenisse? Dan kunnen wij u gratis helpen.

Wanneer bent u boventallig?

Tijdens een reorganisatie kunt u boventallig worden verklaard. Dat gaat via een brief. Er zijn op dat moment geen mogelijkheden om bij de werkgever te blijven, ook niet bij een andere afdeling of andere vestiging.

Bij een reorganisatie kan een sociaal plan zijn opgesteld. Een boventallige werknemer heeft recht op de voorwaarden uit het Sociaal Plan. Maar bij kleine reorganisaties is een sociaal plan niet verplicht.

Het gevolg van boventalligheid kan ontslag met wederzijds goedvinden zijn. U krijgt dan een vaststellingsovereenkomst aangeboden.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Via een vaststellingsovereenkomst kunt u in goed overleg worden ontslagen. In deze overeenkomst wordt de reden van het ontslag genoteerd. Bij boventalligheid wordt u ontslagen vanwege bedrijfseconomische redenen. In de overeenkomst wordt ook aangegeven vanaf welke datum u uit dienst gaat, hoe hoog de ontslagvergoeding is, etc.

De ontslagvergoeding is uiteraard een belangrijk onderdeel van de overeenkomst. De hoogte van de ontslagvergoeding is wettelijk bepaald. Dit is de transitievergoeding. Maar in een vaststellingsovereenkomst mag een hogere vergoeding worden afgesproken.

Bij boventalligheid krijgt u vaak een hogere ontslagvergoeding dan de transitievergoeding. Anders is er voor u geen reden om akkoord te gaan met de vaststellingsovereenkomst. Als u niet akkoord gaat, zal de werkgever u immers via het UWV moeten ontslaan. Als dit lukt, krijgt u ook de transitievergoeding.

Kunt u onderhandelen over de ontslagvergoeding?

Als u boventallig bent, is het soms mogelijk om te onderhandelen over de ontslagvergoeding. Heeft de werkgever een sociaal plan? Dan zijn de mogelijkheden om te onderhandelen beperkt. Een sociaal plan wordt meestal samen met de vakbond afgesloten. De vakbond heeft dan al onderhandeld. Vandaar dat het lastig is om zelf opnieuw te gaan onderhandelen. Maar alsnog kunnen er onderdelen van de overeenkomst niet correct zijn opgesteld.

Er zijn meer mogelijkheden om te onderhandelen als er geen sociaal plan is.

Krijgt u een WW-uitkering?

Als u uit dienst gaat, is het wenselijk om terug te kunnen vallen op een WW-uitkering. Om een WW-uitkering te kunnen krijgen, zal de werkgever het initiatief moeten nemen voor het ontslag. Als u zelf ontslag neemt, krijgt u geen WW-uitkering.

Via een vaststellingsovereenkomst zou u een WW-uitkering uitkering krijgen. Maar dan zal de overeenkomst correct moeten worden opgesteld. Onderteken de overeenkomst niet zonder eerst met een ontslagjurist te overleggen. Heeft u de overeenkomst getekend, en heeft u spijt? Binnen 14 dagen na ondertekening kunt u de overeenkomst ontbinden. Dat is wettelijk geregeld.

Op de website van het UWV vindt u meer informatie over de WW-uitkering.

Bent u ziek?

Als u ziek bent, is het meestal niet verstandig om mee te werken aan het ontslag. Uw uitkering kan hierdoor in gevaar komen. Maar er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld als u voor de einddatum van uw contract hersteld zal zijn. Als het bedrijf gaat sluiten, zou ontslag met wederzijds goedvinden ook kunnen, zonder uw uitkering te verliezen.

Een vaststellingsovereenkomst tekenen tijdens ziekte zou mogelijk zijn als u bij een andere werkgever kan werken. Om een WW-uitkering te krijgen, moet u namelijk solliciteren en beschikbaar zijn voor werk.

Lees hier meer over het tekenen van een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte.

Is toestemming van het UWV verplicht?

De werkgever heeft geen toestemming van het UWV nodig om u te ontslaan via een vaststellingsovereenkomst. Gaat u niet akkoord met deze overeenkomst? Dan zal de werkgever alsnog toestemming moeten vragen aan het UWV. Er wordt dan een procedure bij het UWV gestart. De werkgever kan vervolgens een ontslagvergunning krijgen. Als hij deze krijgt, mag u worden ontslagen.

Het nadeel van de procedure bij het UWV is dat u geen recht heeft op de voorwaarden uit het sociaal plan. U heeft nu alleen recht op de wettelijke voorwaarden. De voorwaarden uit het sociaal plan zijn meestal gunstiger dan de wettelijke voorwaarden. Via het sociaal plan kan bijvoorbeeld een hogere ontslagvergoeding afgesproken.

Heeft u een tijdelijk contract?

Bij een reorganisatie kan de werkgever ervoor kiezen om het tijdelijke contract niet te verlengen. Daar is helaas weinig tegen te doen.

De werkgever kan er ook voor kiezen om het contract vroegtijdig te beƫindigen. Dit mag alleen als er in uw contract is aangegeven dat het contract tussentijds mag worden opgezegd. Dit wordt het tussentijds opzegbeding genoemd. Zonder dit beding komt uw WW-uitkering in gevaar als u meewerkt aan het ontslag. Ook moet de werkgever zich aan de opzegtermijn houden. Bij een tijdelijke contract is de opzegtermijn vaak 1 maand.

Ons kantoor

Als u via Google zoekt naar ‘boventallig Spijkenisse’, komt u vrij snel bij ons terecht. Wij zitten in Spijkenisse, en helpen graag werknemers uit deze omgeving.

We zijn gespecialiseerd in ontslagzaken. Uw vaststellingsovereenkomst kunt u gratis door ons laten controleren. Ook kunnen wij onderhandelen met de werkgever voor een betere overeenkomst. Wij zullen nooit kosten bij u in rekening brengen.

De werkgever heeft meestal een budget beschikbaar voor juridisch advies. Als hij dit budget niet heeft, brengen wij alsnog geen kosten bij u in rekening. Wij hebben dan niets aan de zaak verdiend, maar wel iemand geholpen.

Boventallig Spijkenisse

Neem gerust vrijblijvend contact op als u in (de buurt van) Spijkenisse woont en boventallig bent verklaard.

Reviews

Gemiddelde beoordeling: 5 van de 5 sterren, en meer dan 200 Google-reviews. Lees hier alle beoordelingen.

Gratis rechtshulp bij ontslag.

Landelijke hulp bij ontslag

Het maakt niet uit in welke provincie u woont. U kunt altijd contact opnemen. Wij werken landelijk.

Zoeken naar blog