Er komen nieuwe ontslagregels aan. De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) gaat gelden. Wat gaat er veranderen?

Vanaf welke datum geldt de nieuwe wet?

De Wet arbeidsmarkt in balans geldt vanaf 1 januari 2020. Als u op die datum nog in dienst bent, gelden de nieuwe ontslagregels ook voor u.

Heeft u bijvoorbeeld een tijdelijk contract? En loopt dit contract vanaf 1 juli 2019 t/m 31 januari 2019? Dan kunt u gebruikmaken van de nieuwe regels. Als u tijdelijke contract in dit geval niet verlengd zou worden, heeft u recht op een ontslagvergoeding.

Ook zijn de wettelijke regels over de ontslagvergoeding (transitievergoeding) veranderd.

Waarom alwéér nieuwe ontslagregels?

De regels rondom ontslag veranderen constant. Het is nog niet zo lang geleden sinds de vorige wetswijziging. Waarom vinden er opnieuw aanpassingen plaats?

De regering vindt dat flexibele werknemers meer rechten moeten krijgen. Ook vinden zij dat vaste werknemers makkelijker ontslagen moeten kunnen worden. Het is de bedoeling om vast en flexibel werk dichterbij elkaar te laten komen.

Werkt u voor een uitzendbureau? Heeft u een nulurencontract? Dan kunt u makkelijker in aanmerking komen voor een contract met een vast aantal uren. Werkt u elke week hetzelfde aantal uren? Dan zal de werkgever na 12 maanden een aanbod moeten doen op basis van het gemiddeld aantal gewerkte uren. Dit gemiddeld aantal uren wordt berekend op basis van de afgelopen 12 maanden.

Wanneer heb ik recht op een vast contract?

Volgens de nieuwe ontslagregels heeft u na 3 jaren werken op basis van een tijdelijk contract recht op een vast contract. Dit was eerst 2 jaren. Maar hier kan in de CAO vanaf worden geweken. Het artikel in de CAO heeft in dit geval voorrang.

Ik heb een vast contract. Kan ik zomaar worden ontslagen?

De werkgever mag u niet zomaar ontslaan. U heeft namelijk een vast contract. Dit betekent dat u ontslagbescherming heeft. De werkgever zal een goede reden moeten hebben om u te ontslaan. Maar wat is een goede reden? Niet goed functioneren, bijvoorbeeld. Of een verstoorde arbeidsrelatie.

Maar dit is niet nieuw. Volgens de oude ontslagregels had u ook ontslagbescherming. Welke nieuwe ontslagregels gelden er in 2020?

Eén van de maatregelen is dat u ook ontslagen worden als er meerdere ‘zwakke’ ontslagredenen zijn. Een zwakke ontslagreden is een reden die op zichzelf eigenlijk niet genoeg is om u te ontslaan. Maar door de combinatie met een andere ontslagreden kunt u alsnog ontslagen worden. Dit mocht eerst niet. Er mochten toen geen ontslagredenen worden samengevoegd.

Door deze wijziging kan het voor werkgevers makkelijker worden om u te ontslaan. De nieuwe ontslagregels zouden ervoor kunnen zorgen dat ontslagverzoeken die eerst werden afgewezen, nu zullen worden toegekend.

Stel dat u wordt ontslagen vanwege een combinatie van ontslagredenen. Dan kan de rechter u een extra hoge ontslagvergoeding toekennen. De extra ontslagvergoeding bedraagt maximaal de helft van de wettelijke transitievergoeding. In deze situatie zou u dus 1,5 keer de transitievergoeding kunnen krijgen.

Wat verandert er aan mijn ontslagvergoeding?

Werknemers hebben voortaan vanaf de eerste werkdag recht op een ontslagvergoeding. Eerst kwamen zij pas in aanmerking voor een ontslagvergoeding als ze 2 jaar voor de werkgever hadden gewerkt.

De berekening van de ontslagvergoeding is vastgelegd in de wet. Dit wordt de transitievergoeding genoemd. De berekening is veranderd. De nieuwe regel: u krijgt 1/3 maand aan transitievergoeding per gewerkt jaar, ongeacht uw leeftijd en het aantal werkjaren. Door deze wijziging ontvangen oudere werknemers een lagere ontslagvergoeding dan volgens de oude wet.

Stel dat u 9 jaar voor dezelfde werkgever heeft gewerkt. U wordt vervolgens ontslagen. U heeft dan in beginsel recht op een transitievergoeding van 3 bruto maandsalarissen.

Zoals eerder benoemd, kan de transitievergoeding worden verhoogd als u wordt ontslagen vanwege een combinatie van ontslagredenen.

Heb ik na 2 jaar ziekte recht op een ontslagvergoeding?

Het slapend dienstverband is een groot probleem. Na 2 jaar ziekte kunt u recht hebben op een WIA-uitkering. U bent dan officieel nog in dienst. Maar u hoeft niet te werken. De werkgever hoeft u ook geen salaris meer te betalen. Dit wordt het slapend dienstverband genoemd.

De werkgever kan u slapend in dienst houden omdat hij transitievergoeding wil betalen. Via de nieuwe ontslagregels worden maatregelen genomen om dit te voorkomen.

De werkgever krijgt de betaalde transitievergoeding aan een zieke werknemer voortaan terug van het UWV. Per saldo hoeft de betaling van de transitievergoeding aan een 2 jaar zieke werknemer hem dus niets te kosten. Hiermee hoopt de regering te stimuleren dat werknemers minder vaak slapend in dienst worden gehouden.

Het bedrijf gaat sluiten. Maar de werkgever kan geen transitievergoeding betalen

Stel dat een kleine werkgever genoodzaakt is om zijn bedrijf stop te zetten. Hij moet dit doen omdat hij met pensioen gaat, of ziek is. Hij kan te weinig geld hebben om u een transitievergoeding te betalen. Hij kan dan aankloppen bij het UWV. Hij krijgt de betaalde transitievergoeding voortaan terug van het UWV.

Wat verandert er aan het ontslag tijdens proeftijd?

Krijgt u een vast contract aangeboden met proeftijd? Dan krijgt u te maken met de nieuwe ontslagregels. De proeftijd mag dan maximaal 5 maanden duren. Dit was eerst maximaal 2 maanden.

Krijgt u een tijdelijk contract aangeboden met proeftijd? Dan hangt de maximale duur van de proeftijd af van de duur van het contract.

Als het contract langer dan 6 maanden en korter dan 2 jaren duurt, geldt er een proeftijd van maximaal 1 maand. Duurt de overeenkomst 2 jaren of langer? Dan mag de proeftijd maximaal 3 maanden duren.

Maar wanneer is de proeftijd niet toegestaan? Als het contract 6 maanden of korter duurt. Of als dit het tweede contract is, tenzij u nu andere taken en verantwoordelijkheden krijgt.

Gratis juridisch advies

Wij merken dat de gewijzigde wetgeving veel vragen oproept. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.