100% gratis controle vaststellingsovereenkomst

en gratis onderhandelingen met de werkgever

Telefoonnummer

0181-843740

Ontslag Rotterdam? Dreigt u te worden ontslagen en woont u in Rotterdam? Dan helpen wij u graag. Via dit artikel vindt u o.a. informatie over de WW-uitkering en de ontslagvergoeding.

Werknemers vinden ons bijvoorbeeld doordat ze via internet zoeken naar: ‘ontslag Rotterdam’. Wij zijn zelf gevestigd in Spijkenisse. Als we dat tegen een Rotterdammer zeggen, krijgen we als antwoord: ‘Spijkenisse is ook Rotterdam.’

ontslag Rotterdam

Ontslag via vaststellingsovereenkomst

Wat is een vaststellingsovereenkomst? Dit is een overeenkomst waarmee het ontslag wordt geregeld. De overeenkomst is noodzakelijk omdat hiermee de gemaakte afspraken op papier worden vastgelegd. Ook kan dit document van belang zijn voor de WW-uitkering.

Ontslag via een vaststellingsovereenkomst kan alleen als u instemt met deze overeenkomst. Niet alle ontslagzaken eindigen met een vaststellingsovereenkomst. Als partijen er niet samen uit komen, kan de zaak worden voorgelegd aan het UWV of de rechter. Maar de meeste ontslagzaken worden onderling geregeld. Een procedure bij het UWV of de rechter kan namelijk veel tijd en geld kosten.

Heb ik recht op een ontslagvergoeding?

Het onderdeel waar tussen partijen het meest over wordt gediscussieerd is: de ontslagvergoeding. Welk bedrag dient te worden betaald?

Een werknemer die langer dan 2 jaar in dienst is, heeft recht op een ontslagvergoeding. Maar vanaf 1 januari 2020 heeft een werknemer vanaf de eerste werkdag al recht op een ontslagvergoeding.

In de wet is vastgelegd hoe hoog de ontslagvergoeding hoort te zijn. De wettelijke ontslagvergoeding wordt de transitievergoeding genoemd. Hoe wordt deze vergoeding berekend? Een vuistregel is dat de werknemer 1/3 maandsalaris krijgt per gewerkt jaar. Maar hierop zijn uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld als de werknemer er langer dan 10 jaar werkt en ouder dan 50 jaar is.

In de praktijk wordt er vaak onderhandeld over de ontslagvergoeding. In sommige zaken wordt bijvoorbeeld 2 of 3 keer de transitievergoeding betaald. De ontslagvergoeding die bovenop de transitievergoeding kan komen wordt de billijke vergoeding genoemd. De billijke vergoeding wordt ook het wel ‘het muizengaatje’ genoemd. Dit houdt in dat deze vergoeding alleen wordt toegekend in uitzonderingsgevallen.

Een voorbeeld van een zaak waarin een billijke vergoeding kan worden toegekend: de werkgever stopt, zonder goede reden, met betaling van het salaris. Vervolgens ontslaat hij de werknemer.

Mag ik per direct worden ontslagen?

U mag alleen per direct worden ontslagen als de werkgever hier een goede reden voor heeft. Dit wordt ‘ontslag op staande voet’ genoemd. Diefstal is bijvoorbeeld een gegronde reden. Maar als u het werk niet goed doet, mag u in beginsel niet per direct worden ontslagen. De werkgever zal zich dan moeten houden aan de opzegtermijn.

Hoe lang is de opzegtermijn?

Via een vaststellingsovereenkomst neemt de werkgever het initiatief om u te ontslaan. Hij moet zich hierbij houden aan de opzegtermijn. De wettelijke opzegtermijn is minstens 1 maand. Hierbij wordt vervolgens steeds een extra maand opgeteld voor elke 5 jaar werk. De maximale opzegtermijn is 4 maanden.

In de arbeidsovereenkomst en CAO mag worden afgeweken van de wettelijke opzegtermijn. Via de CAO kan zowel een langere als een kortere opzegtermijn worden overeengekomen. Via de arbeidsovereenkomst mag alleen een langere opzegtermijn worden overeengekomen dan de wettelijke opzegtermijn.

Ik heb een tijdelijk contract. Mag ik tussentijds worden ontslagen?

U heeft een tijdelijk contract. U mag alleen tussentijds worden ontslagen als er een tussentijds opzegbeding in het contract te vinden is. Dit beding houdt in dat de werkgever tussentijds de overeenkomst mag opzeggen. Hij moet zich dan wel houden aan de opzegtermijn.

Dit tussentijds opzegbeding is ook van belang voor de WW-uitkering. U kunt bij tussentijdse opzegging van een tijdelijk contract namelijk alleen een WW-uitkering krijgen als er een tussentijds opzegbeding in het contract is opgenomen.

Als u het contract zelf opzegt, krijg u geen WW-uitkering. Als de werkgever het contract tussentijds opzegt, kunt u een WW-uitkering krijgen als de overeenkomst inhoudelijk in orde is.

Recht op een WW-uitkering?

Ontslag Rotterdam, kunt u vervolgens contact opnemen met het UWV? Het UWV in Rotterdam kan u van tevoren niet garanderen dat u een WW-uitkering zult krijgen. Ze geven namelijk van tevoren geen advies over individuele zaken. Ze geven alleen algemene informatie en verwijzen u voor een oordeel over het recht op een WW-uitkering door naar een jurist of advocaat.

Om recht te hebben op een WW-uitkering is het van belang dat u zelf geen ontslag neemt. U mag wel meewerken aan een vaststellingsovereenkomst. Maar dan zal de inhoud van de overeenkomst moeten kloppen. De werkgever zal via deze overeenkomst het initiatief moeten nemen om u te ontslaan. Ook mag u niet verwijtbaar werkloos zijn.

De opzegtermijn is ook van belang. U krijgt namelijk pas een WW-uitkering als de opzegtermijn is afgelopen. Als u te vroeg uit dienst gaat, loopt u het risico een periode zonder salaris en uitkering te zitten.

Het recht op een WW-uitkering kan ingewikkeld zijn. Vandaar dat juridische hulp aan te raden is.

Cijfers werkloosheid Rotterdam

Zoekt u cijfers over de werkloosheid in Rotterdam? Via deze link vindt u meer informatie.

Geen recht op WW. Wat nu?

Als u terecht op staande voet bent ontslagen, heeft u geen recht op een WW-uitkering. Ook als u wordt ontslagen en verwijtbaar werkloos bent, heeft u geen recht op een WW-uitkering. Wat kunt u doen als u niet in aanmerking komt voor WW?

Woont u in Rotterdam en krijgt u geen WW? U zou een beroep kunnen doen op de bijstanduitkering van de gemeente Rotterdam. Maar hiervoor moet u wel aan de voorwaarden voldoen. U mag bijvoorbeeld niet teveel spaargeld hebben. Ook zal u actief op zoek moeten naar werk.

Meer informatie hierover vindt u op de website van de gemeente Rotterdam.

Ontslag Rotterdam werknemer

Ontslag Rotterdam? Wij adviseren gratis over een dreigend ontslag. Wij controleren bijvoorbeeld de vaststellingsovereenkomst en kunnen onderhandelen met de werkgever over een betere overeenkomst.

Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. De werkgever heeft namelijk vaak een budget beschikbaar voor juridische hulp.

Uiteraard beperken onze diensten zich niet alleen tot de inwoners van Rotterdam. Wij helpen bijvoorbeeld ook werknemers uit Spijkenisse, Schiedam, Hoogvliet, Hellevoetsluis, etc.

Vindt u het fijner dat wij u bezoeken, in plaats van andersom, dan zijn wij hier uiteraard toe bereid.

Neem gerust vrijblijvend contact op, en ontvang gratis juridisch advies.

Reviews

Gemiddelde beoordeling: 5 van de 5 sterren, en meer dan 200 Google-reviews. Lees hier alle beoordelingen.

Gratis rechtshulp bij ontslag.

Landelijke hulp bij ontslag

Het maakt niet uit in welke provincie u woont. U kunt altijd contact opnemen. Wij werken landelijk.

Zoeken naar blog