U krijgt een ontslagregeling aangeboden. Maar u heeft geen idee of u er goed aan doet om deze te ondertekenen. Hier geven we u informatie over belangrijke onderdelen van de ontslagregeling.

Geldt er een opzegtermijn?

De werkgever mag u niet per direct ontslaan. Hij moet zich houden aan de opzegtermijn. Waarom is dit belangrijk? Omdat u tijdens de opzegtermijn nog in dienst blijft, en dus nog salaris krijgt.

Ook de opzegtermijn is van belang voor de WW-uitkering. U krijgt pas een uitkering als de opzegtermijn is afgelopen. Als de werkgever een te korte opzegtermijn gebruikt, kunt u een periode zonder inkomsten zitten. U krijgt dan nog geen WW-uitkering en geen salaris meer.

De lengte van de opzegtermijn is opgenomen in de arbeidsovereenkomst of de CAO. Als er geen afspraken zijn gemaakt over de opzegtermijn, dan geldt de wettelijke opzegtermijn,

Hoe lang duurt de opzegtermijn?

De duur van de opzegtermijn is afhankelijk van het aantal jaren dat u in dienst bent. Werkt u er minder dan 5 jaar? Dan is de opzegtermijn minstens 1 maand. Werkt u er tussen de 5 en 10 jaar? Dan is de opzegtermijn minstens 2 maanden. Werkt u er tussen 10 en 15 jaar? Dan is de opzegtermijn minstens 3 maanden. Werkt u er langer dan 15 jaar, dan is de opzegtermijn minstens 4 maanden.

Vrijgesteld van werkzaamheden?

De werkgever kan aangeven dat u tijdens de opzegtermijn vrijgesteld wordt van werkzaamheden. Dit betekent dat u niet meer hoeft te werken, maar nog wel salaris krijgt. Zo heeft u tijd om te solliciteren.

Tijdens de vrijstelling krijgt u naast het salaris ook het gebruikelijke vakantiegeld en bouwt u pensioen op. Maar u krijgt dan vaak geen reiskostenvergoeding meer, omdat u niet meer naar werk hoeft te reizen.

De vrijstelling van werkzaamheden heeft geen gevolgen voor een eventuele WW-uitkering.


Krijg ik een WW-uitkering?

Als u een ontslagregeling tekent, is het van belang dat u een WW-uitkering kunt krijgen. Het kan namelijk zo zijn dat u nog geen andere baan heeft. Het is dan fijn om terug te kunnen vallen op een uitkering.

Om in aanmerking te kunnen komen voor een WW-uitkering, zal de werkgever u moeten ontslaan. U mag dus niet zelf opstappen. Maar u mag wel meewerken aan een vaststellingsovereenkomst. Het is dan wel van belang dat deze overeenkomst correct is opgesteld.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

De ontslagregeling wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, of in een beÃĢindigingsovereenkomst, maar die termen worden door elkaar gebruikt en betekenen grotendeels hetzelfde.

In de vaststellingsovereenkomst worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt over de ontslagvergoeding.

Krijg ik een ontslagvergoeding?

Als u wordt ontslagen, en er langer dan 2 jaar werkt, hoort u een ontslagvergoeding te krijgen. De hoogte van de vergoeding is wettelijk geregeld. De wettelijke ontslagvergoeding wordt de transitievergoeding genoemd. Wilt u deze berekenen? Dat kan via deze link.

In de praktijk worden er soms hogere bedragen betaald dan de transitievergoeding. Als de werkgever een dure en tijdrovende rechtszaak kan voorkomen, heeft hij daar soms wat extra geld voor over. Dit geldt helemaal voor zaken waarin hij weet dat hij niet sterk staat.


Onderhandelen over ontslagvergoeding?

In de praktijk is het vaak mogelijk om te onderhandelen over de hoogte van de ontslagvergoeding. Ook kan er worden onderhandeld over aanvullende afspraken, bijvoorbeeld vrijstelling van werkzaamheden of schrapping van een concurrentiebeding.

Het kan verstandig zijn om de onderhandelingen over de ontslagregeling aan een jurist over te laten. Hiermee kunt u een sterkere positie hebben. Ook heeft de werkgever vaak een budget beschikbaar voor juridische hulp. Dit betekent dat u gratis een jurist zou kunnen inschakelen.

Is er een sociaal plan?

Soms is er een sociaal plan opgesteld. Dit plan kan worden opgesteld als er sprake is van een reorganisatie. In dit plan zijn afspraken vastgelegd over de voorwaarden van het ontslag, bijvoorbeeld over de hoogte van de ontslagvergoeding.

Het sociaal plan is niet verplicht. Maar in de praktijk wordt er bij grote reorganisaties vaak zo’n plan opgesteld.

Binnen welke termijn ontslagregeling tekenen?

De werkgever kan u onder druk zetten om zo snel mogelijk akkoord te gaan. Hij wil bijvoorbeeld dat u voor het einde maand tekent. Zodra de nieuwe maand begint, verschuift de opzegtermijn. Door deze verschuiving hoort de werkgever u langer in dienst te houden. Dit kost de werkgever extra geld. Vandaar dat hij kan aansturen op een snelle ondertekening.

Maar hier hoeft u zich niets van aan te trekken. Het is voor beide partijen belangrijk dat u zich laat informeren over de gevolgen van het ontslag. Werkgevers horen u erop te wijzen dat het verstandig kan zijn om juridische hulp in te schakelen.

In een situatie waarin u onder druk wordt gezet om snel te tekenen, kunt u aangeven dat u zich eerst goed wil laten informeren voordat u een beslissing neemt.

Wat gebeurt er als ik de ontslagregeling niet teken?

Als u niet akkoord gaat met de ontslagregeling, kan de werkgever de zaak voorleggen aan de rechter of het UWV. De zaak wordt voorgelegd aan het UWV als er sprake is van een economische reden voor het ontslag, bijvoorbeeld een reorganisatie omdat het financieel niet goed gaat. De zaak wordt aan de rechter voorgelegd bij een niet-economische reden, zoals een verstoorde arbeidsverhouding of niet goed functioneren.

Ontslagregeling getekend. Kan ik er nog onderuit?

De ontslagregeling is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Als u deze overeenkomst tekent, kunt u er nog onderuit. U moet dan binnen 14 dagen per brief of per mail laten weten dat u een beroep doet op de bedenktermijn.

Ik ben ziek. Vaststellingsovereenkomst tekenen?

Zolang u ziek bent, zal de werkgever u moeten betalen. Hij mag u niet ontslaan. Er geldt namelijk een ontslagverbod tijdens de eerste 2 jaar ziekte. Als u alsnog de vaststellingsovereenkomst tekent tijdens deze ziekteperiode, kunt u het recht op een WW-uitkering verspelen. Voor het krijgen van een WW-uitkering is het namelijk van belang dat u bent hersteld. Na 2 jaar ziekte kunt u een Ziektewet-uitkering krijgen.

Jurist inschakelen?

De wetgeving rondom de ontslagregeling kan ingewikkeld zijn en verandert constant. Het kan daarom verstandig zijn om een arbeidsjurist in te schakelen. Vaak heeft de werkgever een budget beschikbaar voor juridische hulp. Hierdoor kunt u de jurist gratis inschakelen voor het controleren van de ontslagregeling en de onderhandelingen voor een betere deal.