Recht op WW-uitkering bij vaststellingsovereenkomst? Veel werknemers vragen zich of zij een WW-uitkering krijgen als zij een vaststellingsovereenkomst ondertekenen. Het antwoord: dat hangt er vanaf. We zullen dit hier toelichten.

Ontslag op staande voet

Als iemand op staande voet wordt ontslagen, heeft hij geen recht op een WW-uitkering. Wat is een  ontslag op staande voet?

Een ontslag op staande voet houdt in dat een werknemer per direct wordt ontslagen. De werknemer heeft zoiets ernstigs gedaan dat de werkgever per direct afscheid van hem neemt. Een ontslag op staande voet kan vervelende gevolgen hebben. De werknemer komt hierdoor meteen zonder werk te zitten en heeft geen recht op een WW-uitkering. Het UWV geeft de werknemer geen WW-uitkering omdat de werknemer het ontslag zelf heeft veroorzaakt.

De werkgever moet een goede reden hebben om iemand op staande voet te kunnen ontslaan, zoals:

  • vervalsing van getuigschriften;
  • dronkenschap;
  • diefstal;
  • seksuele intimidatie van collega’s;
  • werkweigering.

Vaststellingsovereenkomst initiatief werknemer

Een werknemer die zelf het initiatief neemt voor het ontslag, heeft in beginsel geen recht op een WW-uitkering. Het kan daarom van belang om slechts zelf ontslag te nemen indien u een nieuwe baan heeft gevonden.

Slechts in uitzonderingsgevallen kan een werknemer zelf ontslag nemen en zijn recht op een WW-uitkering behouden. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn indien hij van de werkgever aan de slag moet bij een andere vestiging. Hierdoor krijgt hij een onaanvaardbare lange reistijd.

Er zijn nog meer uitzonderingssituaties waarin een werknemer een WW-uitkering kan krijgen indien hij zelf ontslag neemt. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Is de overeenkomst WW-proof?

Recht op WW-uitkering bij vaststellingsovereenkomst

Voor het behoud van het recht op een WW-uitkering kan een ontslag met wederzijds goedvinden een goede optie zijn. Er wordt dan een beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst) opgesteld. In de beëindigingsovereenkomst worden afspraken gemaakt over het ontslag. Er kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over de transitievergoeding, het getuigschrift, uitbetaling van vakantiedagen etc.

De beëindigingsovereenkomst zal op de juiste wijze moeten zijn opgesteld om een WW-uitkering te krijgen. Het is daarom van belang om de overeenkomst altijd te laten controleren door jurist. Hiermee kan het recht op een WW-uitkering worden veiliggesteld. Voor werknemers controleren wij de beëindigingsovereenkomst en vaststellingsovereenkomst gratis. De kosten worden in rekening gebracht bij de werkgever.

Het  voordeel van ontslag via een beëindigingsovereenkomst is dat beide partijen op een correcte manier uit elkaar gaan. Beide partijen ondertekenen de overeenkomst. Vervolgens is het ontslag geregeld. Uiteraard zal er wel rekening moeten worden gehouden met de opzegtermijn.

De werknemer kan niet per direct worden ontslagen. De werknemer krijgt namelijk pas een WW-uitkering als de opzegtermijn is verstreken. Als hij per direct zou worden ontslagen, zou hij een periode moeten overbruggen zonder inkomsten. Hij krijgt vervolgens geen salaris en krijgt pas een WW-uitkering als de opzegtermijn voorbij is.

Ontslagovereenkomst tekenen tijdens ziekte?

Tijdens ziekte is het vaak niet verstandig om akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst. Dit kan gevolgen hebben voor het recht op een WW-uitkering.

Werkgevers zullen een zieke werknemer 2 jaar moeten doorbetalen. De werkgever kan u tijdens ziekte een ontslagovereenkomst aanbieden.  Hij hoopt dat u akkoord gaat, want dan hoeft hij u niet meer door te betalen.

Ook is het voor de WW-uitkering van belang dat u gaat solliciteren. Als u ziek bent, kan het lastig om aan de sollicitatieplicht van het UWV te voldoen.

De situatie rondom een ontslag en ziekte kan ingewikkeld zijn. Het is daarom van belang om in een dergelijke situatie contact op te nemen met een jurist.

Opzegtermijn

Voor het krijgen van een WW-uitkering is de opzegtermijn dus van belang. Hoe lang is deze opzegtermijn?

Vaak is er in een arbeidsovereenkomst opgenomen hoe lang de opzegtermijn is. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de opzegtermijn voor de werkgever en werknemer. Bij ontslag via een beëindigingsovereenkomst neemt de werkgever het initiatief. Dat betekent dat moet worden gekeken naar de opzegtermijn van de werkgever. Indien er in de arbeidsovereenkomst niets is geregeld over deze opzegtermijn, zal er moeten worden gekeken naar de CAO en vervolgens naar de wet.

In sommige gevallen is er zowel in de CAO als de arbeidsovereenkomst niets geregeld over de opzegtermijn. In deze gevallen geldt de wettelijke opzegtermijn. Ook kan er specifiek in de arbeidsovereenkomst of CAO zijn opgenomen dat de wettelijke opzegtermijn van toepassing is.

Wettelijke opzegtermijn

De wettelijke opzegtermijn is afhankelijk van het aantal jaren dat de werknemer in dienst is bij de werkgever. De wettelijke opzegtermijn bedraagt:

  • 1 maand als de werknemer 0 tot 5 jaren in dienst is;
  • 2 maanden als de werknemer 5 tot 10 jaren in dienst is;
  • 3 maanden als de werknemer 10 tot 15 jaren in dienst is;
  • 4 maanden als de werknemer 15 jaren of langer in dienst is.

De opzegtermijn kan een belangrijke rol spelen bij het recht op een WW-uitkering. De ingangsdatum van de WW-uitkering is namelijk gelijk aan de einddatum van de opzegtermijn. Tijdens de opzegtermijn zal de werkgever moeten doorbetalen. Hij heeft immers nog steeds een rechtsgeldig contract.

De werkgever kan ervoor kiezen om de werknemer tijdens de opzegtermijn vrij te stellen van werkzaamheden. Hij krijgt dan zijn salaris doorbetaald, maar hoeft niet meer te werken. Hij kan zich tijdens de opzegtermijn volledig richten op het vinden van een nieuwe baan.

Een andere veelgemaakte afspraak is dat de werknemer tijdens de opzegtermijn nog wel moet werken, maar sollicitatiegesprekken onder werktijd mag inplannen.

Hoe lang recht op WW-uitkering?

De duur van de WW-uitkering is afhankelijk van het aantal jaar dat u heeft gewerkt. Om in aanmerking te komen voor een uitkering, zal u moeten voldoen aan de wekeneis. Dit betekent dat u minstens 26 weken van de afgelopen 36 weken gewerkt moet hebben.

U krijgt vervolgens een basis-uitkering van 3 maanden. Hiernaast kunt u in aanmerking komen voor een verlengde uitkering. Deze uitkering is afhankelijk van het aantal dat u heeft gewerkt.

Voorwaarden WW-uitkering?

Er zijn voorwaarden om voor een werkloosheidsuitkering in aanmerking te komen.

U zult meer dan 5 uur per week aan uren moeten verliezen. Dit is anders voor werknemers die minder dan 10 uur per week werkten. Zij moeten minstens de helft van het aantal uren zijn kwijtgeraakt.

U moet direct bij een nieuwe werkgever aan de slag kunnen.

Ook zult u moeten voldoen aan de hiervoor besproken wekeneis (minstens 26 weken gewerkt).

De werkloosheid mag niet uw eigen schuld zijn. De werkloosheid is uw eigen schuld indien u bijvoorbeeld terecht op staande voet bent ontslagen.

Recht op WW-uitkering na tijdelijk contract?

Ook na een tijdelijk contract kan een werknemer een werkloosheidsuitkering krijgen. Maar hij zal dan wel minstens 26 weken van de laatste 36  weken moeten hebben gewerkt.

Recht op WW-uitkering bij vaststellingsovereenkomst?

Recht op WW-uitkering na ondertekening vaststellingsovereenkomst? Het is van belang dat u niet op staande voet bent ontslagen. Ook is het van belang dat u zelf geen ontslag neemt. Een ontslag met wederzijds goedvinden is een goede optie om de WW-uitkering te behouden. Er wordt dan een beëindigingsovereenkomst opgesteld. Laat deze overeenkomst altijd controleren door een jurist. Hiermee kunt u het recht op een WW-uitkering definitief veiligstellen.