Slapen onder werktijd reden voor ontslag op staande voet?

Slapen onder werktijd reden voor ontslag

Werknemer werkt als beveiliger en heeft een vast contract. De collega van werknemer is ziek. Hij neemt de dienst van zijn collega over. Hij heeft gewerkt van 15.00 uur tot 23.00 uur. Vervolgens is hij de volgende ochtend om 06.30 uur opnieuw gaan werken. Hij zou tot 15.00 uur werken als beveiliger bij een universiteit.

CAO en algemene instructies

In zijn CAO is te lezen dat een werknemer recht heeft op een onafgebroken rusttijd van ten minste 11 uur in een periode van 24 uur. De werkgever mag dus niet minder dan 11 uur rusttijd toekennen.

In de algemene instructies van de werkgever is opgenomen dat slapen tijdens een dienst in het zwaarste geval kan leiden tot ontslag.

Slapen tijdens werktijd

Om 10.30 uur was het rustig en heeft de werknemer kort geslapen. Volgens hem was hij maximaal 5 minuten even ‘weggedommeld’. In deze tijd hebben 2 personen gezien dat hij heeft geslapen. Zij hebben dit gemeld aan zijn werkgever. De collega van werknemer heeft hem vervolgens aangesproken.  Om 11 uur moest de werknemer bij de werkgever verschijnen en kreeg hij te horen dat hij op staande voet was ontslagen, omdat hij had geslapen tijdens werktijd.

Werknemer vecht zijn ontslag aan. De rechtbank geeft hem gelijk. Vervolgens gaat de werkgever in hoger beroep bij het hof.

De werkgever vindt dat een beveiliger waakzaam moet zijn. Dit is zijn hoofdtaak. In slaap vallen tijdens een dienst is kan een werknemer zwaar aangerekend worden.  Slapen tijdens een dienst kan grote gevolgen hebben en kan de goede naam van de werkgever aantasten.

Dringende reden ontslag

Het hof geeft aan dat er bij een ontslag op staande voet sprake moet zijn van een dringende reden. Bij een ontslag op staande voet zal er zoiets ernstigs moeten zijn gebeurd dat van de werkgever niet kan worden verwacht dat hij de werknemer in dienst houdt. Bij de beoordeling hiervan spelen ook de persoonlijke omstandigheden een rol. Het gaat hierbij o.a. om de leeftijd van de werknemer, hoe lang de werknemer bij de werkgever heeft gewerkt en de gevolgen van het ontslag.

Slapen onder werktijd reden voor ontslag?

Het hof vindt dat de werknemer tijdens een dienst waakzaam moet zijn. Maar indien hij dat een keer niet is, betekent dit in beginsel niet dat hij hiervoor mag worden ontslagen. De werknemer heeft te weinig tijd gehad om te rusten tussen zijn vorige dienst en de dienst waarin hij in slaap is gevallen. Te weinig rusttijd is in strijd met de CAO Particuliere Beveiliging. De werknemer heeft niet zelf het initiatief genomen om twee diensten vlak achter elkaar te werken. Zijn werkgever heeft hem dit gevraagd, omdat een collega ziek was.

De werkgever vindt dat de werknemer de dienst had moeten weigeren indien hij vermoeid zou zijn. Hier is het hof het niet mee eens. De werknemer had door een dienst te weigeren het risico genomen dat de werkgever hem dit zou verwijten. Ook had de werkgever de werknemers zo moeten inplannen dat zij allemaal voldoende rusttijd zouden krijgen.

Ontslagreden

Er is onduidelijkheid over de genoemde reden in de ontslagbrief. In de brief is opgenomen dat de werknemer in slaap is gevallen. Volgens de werknemer was hier geen sprake van. Hij geeft aan dat hij slechts even is ‘weggedommeld’.  De reden voor het ontslag staat niet vast en de werkgever heeft niet bewezen dat de werknemer in slaap is gevallen. Ook dit is voor het hof een aanwijzing dat het ontslag op staande voet onterecht zou zijn gegeven.

De werkgever geeft aan dat de werknemer voorafgaand aan de dienst elf verlofdagen heeft gehad. In deze periode had hij voldoende uitgerust moeten zijn. Het hof is het hier niet mee eens. Werknemer had namelijk vooraf niet kunnen weten dat hij na zijn verlofperiode zonder voldoende rusttijd zou moeten werken. Ook kon werknemer tijdens zijn verlofperiode door zijn persoonlijke situatie niet voldoende slapen.

Slapen onder werktijd reden voor ontslag? In dit geval (ECLI:NL:GHSHE:2016:5466) niet. Het hof oordeelt hier dat er gezien alle omstandigheden geen sprake was van een terecht ontslag op staande voet.

Ontslagtip

Of slapen onder werktijd reden voor ontslag is, hangt af van de omstandigheden. Een ontslag op staande voet is de meest zware maatregel. Deze maatregel kan grote gevolgen hebben, omdat een werknemer vervolgens geen WW-uitkering kan krijgen. Het is voor een werknemer belangrijk om kritisch te kijken naar het ontslag. Een ontslag op staande voet is slechts geoorloofd indien hier een dringende reden voor is. Werkgevers kiezen nog te vaak voor dit middel in situaties waarin dit niet geoorloofd is.

Voor meer informatie of gratis rechtshulp bij ontslag kunt u gerust contact met ons opnemen.