100% gratis controle vaststellingsovereenkomst

en gratis onderhandelingen met de werkgever

Telefoonnummer

0181-843740

Hier bespreken we belangrijke onderdelen van het Sociaal Plan ING.

Hoe hoog is de ontslagvergoeding?

Voor medewerkers die op 31.12.2017 in dienst zijn van ING
geldt bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op grond
van het Sociaal Plan 2018 – 2022 dat zij een “ING Sociaal
Plan 2017 gefixeerde vergoeding” ontvangen die als volgt
wordt berekend:
A het aantal gewogen dienstjaren van de medewerker op
31 december 2017
X
B het persoonlijke maandsalaris van de maand december 2017
X
C De correctiefactor 0,8

Voor de berekening van A geldt dat:
• Dienstjaren tot de leeftijd van 40 jaar tellen voor één
dienstjaar.
• Volledige dienstjaren vanaf het moment dat de leeftijd van
40 is bereikt, tellen x 1½ dienstjaren.
• Volledige dienstjaren vanaf het moment dat de leeftijd van
50 is bereikt, tellen x 2 dienstjaren.
• De totale diensttijd wordt afgerond op hele jaren; bij de
berekening van deze totale diensttijd wordt een periode
van langer dan zes maanden als een vol jaar beschouwd.
Dienstjaren en leeftijd worden in de leeftijdscohorten niet
naar boven afgerond.
• Met leeftijd wordt bedoeld de leeftijd van de medewerker op
31 december 2017

Voor medewerkers die op 31.12.2017 in dienst zijn van ING en
op wie bij boventalligheid het Sociaal Plan 2016 – 2017 van
toepassing is verklaard, geldt bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst na 1.1.2018 dat zij uitsluitend de “SP16/17-
vergoeding” ontvangen, die als volgt wordt berekend:
A het aantal gewogen dienstjaren van de medewerker op de
datum van beëindiging van het dienstverband
X
B het laatstverdiende persoonlijke maandsalaris
X
C de correctiefactor 1,0

Voor de berekening van A geldt dat:
• Dienstjaren tot de leeftijd van 40 jaar tellen voor één
dienstjaar.
• Volledige dienstjaren vanaf het moment dat de leeftijd van
40 is bereikt, tellen x 1½ dienstjaren.
• Volledige dienstjaren vanaf het moment dat de leeftijd van
50 is bereikt, tellen x 2 dienstjaren.
• De totale diensttijd wordt afgerond op hele jaren; bij de
berekening van deze totale diensttijd wordt een periode
van langer dan zes maanden als een vol jaar beschouwd.
Dienstjaren en leeftijd worden in de leeftijdscohorten niet
naar boven afgerond

Is er onderhandelingsruimte?

In het Sociaal Plan ING zit nauwelijks onderhandelingsruimte. ING wil alle voorwaarden voor iedereen gelijk houden. Vandaar het lastig is om bijvoorbeeld een hogere ontslagvergoeding te krijgen. Maar in individuele gevallen kan van het Sociaal Plan worden afgeweken.

Er zouden bijvoorbeeld in onderling overleg afspraken kunnen worden gemaakt over de vrijstelling van werkzaamheden.

Waarom zou ik tekenen?

U bent boventallig verklaard. Er is geen mogelijkheid om u binnen het bedrijf te herplaatsen. Vervolgens krijgt u een vaststellingsovereenkomst. Als u deze overeenkomst tekent, gaat u uit dienst. Waarom zou u tekenen?

Het kan financieel voordeliger zijn om via een vaststellingsovereenkomst uit dienst te gaan, dan om ontslagen te worden via het UWV. Als u de overeenkomst niet tekent, kan de werkgever proberen om u een ontslagvergunning te krijgen van het UWV. Als dit lukt, heeft u slechts recht op de wettelijke voorwaarden, zoals de transitievergoeding. De transitievergoeding is over het algemeen lager dan de vergoeding uit het Sociaal Plan ING.

Kan ik vrijwillig vertrekken?

Het Sociaal Plan ING geeft de mogelijkheid om vrijwillig te vertrekken. Maar daarvoor zal ING toestemming moeten geven.

Als u gebruikmaakt van deze regeling, kan een boventallige collega bij ING blijven werken. Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan ontvangt u de ontslagvergoeding, zoals opgenomen in het Sociaal Plan ING.

De WW-uitkering hoeft niet in gevaar te komen bij vrijwillig vertrek. Maar hier kunt u zich het beste over laten adviseren.

Krijg ik een WW-uitkering?

Wordt u boventallig verklaard? Dan krijgt u een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst moet u naar het UWV sturen zodra u de WW-uitkering aanvraagt. Vandaar dat de overeenkomst correct moet zijn opgesteld. Anders kan het recht op uw uitkering in gevaar komen.

ING heeft een budget beschikbaar gesteld voor juridisch advies. Het is verstandig om gebruik te maken van dit budget, bijvoorbeeld voor het veiligstellen van de WW-uitkering.

Is het Sociaal Plan ING een goed plan?

Het Sociaal Plan ING is geen slecht sociaal plan. De ontslagvergoeding is bijvoorbeeld hoger dan de wettelijke transitievergoeding. Is de ontslagvergoeding in uw geval lager? Dan heeft u recht op de transitievergoeding, tenzij er sprake is van aftopping vanwege de AOW-leeftijd.

Uiteraard hangt het af van uw omstandigheden of het tekenen van de vaststellingsovereenkomst verstandig is.

Bent u op zoek naar vergelijkingsmateriaal? Hier leest u meer over het Sociaal Plan Rabobank.

Kan ik nog terug na het tekenen?

Als u de vaststellingsovereenkomst heeft getekend, kunt u nog terug. U kunt binnen 14 dagen na ondertekening van de overeenkomst afzien. Dit is wettelijk geregeld. U moet binnen 14 dagen kenbaar maken dat u de vaststellingsovereenkomst ontbindt.

Dit heeft tot gevolg dat u (voorlopig) in dienst blijft bij de werkgever.

Hoe vraag ik een WW-uitkering aan?

Het aanvragen van de WW-uitkering doet u online. U vult een formulier in, en licht hierin de situatie toe. Vervolgens krijgt u de gelegenheid om de arbeidsovereenkomst, een loonstrook en de getekende vaststellingsovereenkomst te uploaden.

Het aanvragen van de WW-uitkering hoeft u niet meteen te doen. Dit zou u ongeveer een week voor de einddatum kunnen doen. Zo heeft het UWV ook uw laatste loonstrook.

Het aanvragen van de WW-uitkering doet u via deze link.

Wat kost juridisch advies?

De kosten voor juridisch advies verschillen per kantoor. Het budget dat ING beschikbaar stelt, is voor ons voldoende. Wij controleren de overeenkomst, en kunnen de werkgever vragen om de overeenkomst aan te passen. Wij zullen nooit kosten bij u in rekening brengen.

Heeft u andere vragen over het Sociaal Plan ING? Neem gerust vrijblijvend contact op.

Reviews

Gemiddelde beoordeling: 5 van de 5 sterren, en meer dan 200 Google-reviews. Lees hier alle beoordelingen.

Gratis rechtshulp bij ontslag.

Landelijke hulp bij ontslag

Het maakt niet uit in welke provincie u woont. U kunt altijd contact opnemen. Wij werken landelijk.

Zoeken naar blog