100% gratis controle vaststellingsovereenkomst

en gratis onderhandelingen met de werkgever

Telefoonnummer

0181-843740

Het sociaal plan KLM voor grondpersoneel geldt van 1 oktober 2020 t/m 31 december 2024.

Hier bespreken we veelgestelde vragen over dit sociaal plan, bijvoorbeeld over de hoogte van de ontslagvergoeding.

Kan ik zomaar worden ontslagen?

U kunt niet zomaar worden ontslagen. KLM zal binnen de organisatie moeten zoeken naar een passende functie. Ook zal er rekening gehouden moeten worden met het afspiegelingsbeginsel.

Kan ik ook vrijwillig vertrekken?

Het sociaal plan KLM geeft de mogelijkheid om te kiezen voor vrijwillig vertrek, maar de werkgever is niet verplicht om in stemmen met uw verzoek. De vetrekregeling staat open voor een bepaald aantal functies. Werknemers die er het langst werken, komen als eerst in aanmerking voor het vrijwillig vertrek.

Wat houdt detachering in?

In het sociaal plan wordt benoemd dat u gedetacheerd kunt worden bij een ander bedrijf. De KLM groep bevat meerdere bedrijven. U gaat dan werken bij één van de bedrijven van de KLM groep. U kunt ook buiten KLM worden gedetacheerd.

Ben ik verplicht om in te stemmen met detachering?

Er zijn teveel werknemers op uw afdeling. De werkgever geeft aan dat u binnen de KLM groep gaat werken, voor maximaal één jaar. In dit geval zou u moeten instemmen met het verzoek.

U hoeft alleen in te stemmen als er teveel werknemers op uw afdeling, of te verwachten is dat er in de toekomst teveel werknemers op uw afdeling zullen zijn. U bent niet verplicht om in te stemmen met detachering als u voor langer dan 1 jaar zal worden gedetacheerd.

Krijg ik een ontslagvergoeding bij een overstrap naar een andere sector?

De werkgever kan het u makkelijker maken om naar een andere sector over te stappen. KLM kiest deze sectoren. Vervolgens bieden zij hiervoor een traject aan. Als u ingaat op dit aanbod, krijgt u een ontslagvergoeding van een half bruto maandsalaris per dienstjaar voor de eerste 10 dienstjaren. Vanaf het 11de dienstjaar krijgt u 1 bruto maandsalaris per gewerkt jaar. U krijgt geen hogere ontslagvergoeding dan 18 bruto maandsalarissen.

Wat is outplacement?

Bij outplacement gaat een extern bureau u helpen met het vinden van ander werk. Het sociaal plan KLM biedt de mogelijkheid om bijvoorbeeld een outplacementtraject van 6 maanden te starten. De factuur wordt betaald door KLM. Als u geen bemiddeling naar ander werk zou willen, kunt u een hogere ontslagvergoeding krijgen.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Met een vaststellingsovereenkomst kunt u het ontslag in onderling overleg regelen. Het sociaal plan KLM biedt u hiervoor meerdere opties. De eerste optie is langer in dienst blijven, in ruil voor een lagere transitievergoeding. KLM moet rekening houden met de wettelijke opzegtermijn. Maar deze opzegtermijn kan worden verlengd, zodat u meer tijd heeft om ander werk te zoeken. U krijgt dan wel een lagere ontslagvergoeding.

Bij de andere optie krijgt u geen budget voor begeleiding naar ander werk. Maar u krijgt wel een opleidingsbudget van € 2.000,- bruto. De ontslagvergoeding wordt dan verhoogd met 1 maandsalaris.

Hoe hoog wordt de ontslagvergoeding?

U krijgt een ontslagvergoeding van een half maandsalaris per gewerkt jaar voor de eerste 10 dienstjaren. Als u er langer dan 10 jaar werkt, krijgt u vanaf het tiende jaar 1 maandsalaris per gewerkt jaar.

Voorbeeld: stel dat u 15 jaar voor KLM werkt. Voor de eerste 10 dienstjaren ontvangt u 5 maandsalarissen. Voor de andere 5 dienstjaren, ontvangt u ook 5 maandsalarissen. U krijgt bij 15 jaar werk een totale ontslagvergoeding van 10 maandsalarissen.

Hoe lang is de opzegtermijn?

Voor elke 5 jaar werk bij KLM geldt er 1 maand opzegtermijn. De opzegtermijn bij minder dan 5 werkjaren is 1 maand. Bij 5 tot 10 werkjaren: 2 maanden. Bij 10 tot 15 jaar werkjaren: 3 maanden. Bij meer dan 15 werkjaren: 4 maanden.

Tijdens deze opzegtermijn kunt u vrijgesteld worden van werk. U krijgt dan salaris tot de einddatum, maar hoeft niet meer te werken.

Lees hier het hele sociaal plan KLM grondpersoneel.

Heeft u andere vragen over het sociaal plan van KLM? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij bieden gratis rechtshulp bij ontslag.