100% gratis controle vaststellingsovereenkomst

en gratis onderhandelingen met de werkgever

Telefoonnummer

0181-843740

Hier beantwoorden veelgestelde vragen over het sociaal plan Rabobank.

Hoe hoog is de ontslagvergoeding?

De Rabobank Transitievergoeding wordt berekend met de volgende
rekenformule: X * Y * Z.

X: Duur van het dienstverband:
· voor de eerste 10 jaar van het dienstverband geldt 1/6 maand per
(volledig) half dienstjaar;
· voor de jaren dienstverband na 10 jaar geldt 1/4 maand per (volledig) half
dienstjaar;
· als de werknemer bij beëindiging van het dienstverband 50 jaar of ouder
is én de arbeidsovereenkomst tenminste 10 jaar heeft geduurd, dan geldt
voor de dienstjaren ná het bereiken van de leeftijd van 50 jaar een 1/2
maand per (volledig) half dienstjaar.


Y: Inkomen
De grondslag voor inkomen is limitatief vastgesteld op het laatstverdiende bruto
maandsalaris (inclusief de voor de medewerker van toepassing zijnde persoonlijke toeslag en/of ploegentoeslag), de vakantietoeslag en uitkering dertiende maand.


Z: Vermenigvuldigingsfactor
De vermenigvuldigingsfactor is vastgesteld op 1,6

Voorbeeld: u werkt 16 jaar bij de Rabobank. U bent 45 jaar. U verdient € 3000,- bruto.

De duur van het dienstverband moet allereerst worden berekend. Dit is geen 16 jaar, want het sociaal plan heeft een afwijkende methode. De eerste 10 jaar bestaat uit 20 halve dienstjaren. Deze tellen voor 1/6 mee. 20 x 1/6 = 3,33. Vervolgens de overige 6 dienstjaren, die voor 1/4 meetellen. Dit zijn 12 halve dienstjaren. 12 x 1/4 = 3. Het totaal aantal dienstjaren: 3,33 + 3 = 6,33. X = 6,33

Uw inkomen is € 3000,- bruto. U krijgt 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8%. Uw inkomen (Y) voor de berekening is € 3480 bruto.

Z is voor iedereen 1,6, ongeacht uw leeftijd en inkomen.

X * Y * Z = 6,33 * 3480 * 1,6 = 35.245,44 Uw ontslagvergoeding is € 35.245,44 bruto.

Hiernaast kunt u recht hebben op de garantieregeling.

Wat is de garantieregeling?

Bent u boventallig? Dan kunt u naast de Rabobank transitievergoeding ook in aanmerking komen voor de garantieregeling.

De berekening van de garantieregeling: A * B * C.


A: Dienstjaren De dienstjaren worden als volgt gewogen. De dienstjaren:

  • tot de leeftijd van 35 jaar tellen voor 0,5 dienstjaar;
  • vanaf het moment dat de leeftijd van 35 is bereikt, tellen keer 1;
  • nadat de leeftijd van 45 is bereikt, tellen keer 1,5;
  • vanaf het moment dat de leeftijd van 55 is bereikt, tellen keer 2.

B: Inkomen De grondslag voor inkomen is limitatief vastgesteld op het laatstverdiende bruto maandsalaris (inclusief de voor de medewerker van toepassing zijnde persoonlijke toeslag en/of ploegentoeslag), de vakantietoeslag en uitkering dertiende maand.

C: Vermenigvuldigingsfactor
De hoogte van de vermenigvuldigingsfactor bedraagt 1,0.

Is dit een goede deal?

De ontslagvergoeding die Rabobank biedt via het sociaal plan, is hoger dan de wettelijke transitievergoeding. Op basis hiervan kan het financieel aantrekkelijk zijn om boventallig te worden verklaard. Maar of tekenen voor ontslag verstandig is, hangt uiteraard af van uw omstandigheden. Benader ons gerust voor gratis advies.

Kan ik vrijwillig vertrekken?

Het sociaal plan geldt als u boventallig wordt verklaard. U kunt ook kiezen voor vrijwillig vertrek. U maakt dan plaats voor een collega die boventallig is verklaard. Hierdoor kan de boventallige collega bij Rabobank blijven werken.

Helaas mag de werkgever het verzoek om plaats te maken weigeren. U bent dus afhankelijk van toestemming van de werkgever.

U ontvangt bij vrijwillig vertrek 85% van het bedrag dat u zou ontvangen als u boventallig zou zijn verklaard.

Heb ik recht op WW als ik teken?

Als u boventallig wordt verklaard, krijgt u een vaststellingsovereenkomst. Nadat u tekent, is ontslag met wederzijds goedvinden het gevolg.

Indien de vaststellingsovereenkomst inhoudelijk in orde is, heeft u recht op een WW-uitkering. Het is van belang om de overeenkomst te laten controleren. Hiervoor kunt u het budget gebruiken dat de werkgever beschikbaar stelt voor juridisch advies.

Heeft u de vaststellingsovereenkomst getekend, en krijgt u spijt? U kunt binnen 14 dagen na ondertekening onder de overeenkomst uit. U zal de werkgever dan schriftelijk moeten laten weten dat u de vaststellingsovereenkomst ontbindt.

Voor de WW-uitkering is de opzegtermijn van belang. U krijgt de uitkering nadat de opzegtermijn voorbij is.

Hoe lang is de opzegtermijn?

De wettelijke opzegtermijn is van toepassing. Werkt u 5 jaren of minder bij Rabobank? Dan geldt een opzegtermijn van 1 maand. Bij 5 tot 10 werkjaren is de opzegtermijn 2 maanden. Voor 10 tot 15 werkjaren geldt een opzegtermijn van 3 maanden. Bij 15 werkjaren of meer is de opzegtermijn 4 maanden.

In het sociaal plan Rabobank is aangegeven dat de opzegtermijn maximaal 3 maanden is. Maar als u er langer dan 15 jaren werkt, hoort de opzegtermijn 4 maanden te zijn. Rabobank zou u in dit geval kunnen compenseren door een extra maandsalaris aan de ontslagvergoeding toe te voegen. U krijgt de WW-uitkering namelijk na 4 maanden, en gaat binnen 3 maanden uit dienst.

Wat gebeurt er als ik ander werk vind?

Als u voorafgaand aan de reorganisatie ander werk vindt, kunt u compensatie krijgen van de Rabobank. Hiervoor komt u in aanmerking als u bij de nieuwe werkgever een lager salaris krijgt. Het verschil tussen het nieuwe en oude bruto maandinkomen wordt vergoed, tot een maximum 20% van het oude bruto maandinkomen.

Bent u boventallig verklaard? Dan kunt u vanaf de datum van boventalligheid uit dienst. U krijgt dan 75% van 3 bruto maandsalarissen. U krijgt ook de beëindigingsvergoeding.

Vertrekt u na de datum van boventalligheid? Dan ontvangt u 75% van de resterende maandsalarissen tot de einddatum van het contract.

Vrijstelling van werkzaamheden

U kunt met de werkgever bespreken of u vrijgesteld kan worden van werkzaamheden. Dit betekent dat u tijdens de opzegtermijn niet meer hoeft te werken, maar wel salaris krijgt.

Waarom juridisch advies inwinnen?

Rabobank heeft een budget beschikbaar gesteld voor juridisch advies. Het is aan te raden om hier gebruik van te maken. Hiermee kunt u bijvoorbeeld het recht op een WW-uitkering veiligstellen.

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij zullen nooit kosten bij u in rekening brengen.