De transitievergoeding 2022 berekenen kan ingewikkeld zijn, omdat de berekening regelmatig verandert. Wij kunnen u helpen. U kunt gratis onderstaande tool gebruiken. Hiermee kunt u de transitievergoeding 2022 berekenen. Ook beantwoorden we veelgestelde vragen over de transitievergoeding.

Kan ik zelf de transitievergoeding berekenen?

De transitievergoeding 2022 berekenen:

Wanneer heb ik recht op een transitievergoeding?

U heeft in 2022 ook recht op een transitievergoeding als uw tijdelijk contract niet wordt verlengd.

Als u een vast contract heeft, en de werkgever het initiatief neemt om u te ontslaan, heeft u recht op de transitievergoeding. Maar u heeft geen recht op deze ontslagvergoeding als u op staande voet wordt ontslagen. U kunt bijvoorbeeld op staande voet worden ontslagen als u iets heeft gestolen.

transitievergoeding berekenen bij een tijdelijk contract

Hoe wordt het maandsalaris berekend?

De transitievergoeding is 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. Om de transitievergoeding 2022 te berekenen is het bruto basissalaris van belang. Bij het bruto maandsalaris wordt het maandelijks bedrag aan vakantiegeld opgeteld. Ook het maandelijkse bedrag aan bonussen, eindejaarsuitkering, etc. kan meetellen.

Voorbeeld transitievergoeding 2022 berekenen: U werkt 1 jaar bij de werkgever. U verdient € 2.400,- bruto per jaar. Het vakantiegeld is € 2.400,- bruto per jaar. Per maand krijgt u dus 2400 / 12 = € 200,- bruto aan vakantiegeld. Het maandsalaris is: 2400 + 200 = € 2.600,- bruto. U ontvangt geen eindejaarsuitkering en geen bonus. De transitievergoeding voor elk gewerkt jaar is 1/3 x € 2.600,- bruto = € 866,67.

Wilt u de transitievergoeding 2022 berekenen bij een wisselend maandsalaris? Dan wordt het maandsalaris berekend door het gemiddelde te nemen van de afgelopen 12 maanden.

Heb ik recht op de transitievergoeding als ik een vaststellingsovereenkomst teken?

In een vaststellingsovereenkomst kunt u samen met de werkgever afspraken maken. De werkgever is niet verplicht om een transitievergoeding op te nemen in deze overeenkomst. Maar in de praktijk wordt er in deze overeenkomst meestal genoteerd dat u een transitievergoeding krijgt.

Als de werkgever u geen ontslagvergoeding betaalt, is er voor u geen reden om akkoord te gaan met de overeenkomst. Als u niet akkoord gaat, dan zal de werkgever de zaak moeten voorleggen aan de rechter of het UWV. Dit kost tijd en geld. En als u wordt ontslagen via de rechter of het UWV dan krijgt u vaak alsnog de transitievergoeding.

In de vaststellingsovereenkomst kan ook een hoger (of lager) bedrag dan de wettelijke transitievergoeding worden opgenomen. Als u bijvoorbeeld een sterke zaak heeft, kunt u vragen om een hoger bedrag dan de wettelijke transitievergoeding. Als u een sterke zaak heeft, zou u bijvoorbeeld drie keer de transitievergoeding kunnen vragen.

Het is van belang om de vaststellingsovereenkomst goed te laten controleren voordat u tekent.

Via een rechtszaak zou het ontslag op staande voet omgezet kunnen worden in een normaal ontslag. In dit geval kunt u alsnog recht hebben op de transitievergoeding. Ook kan de rechter het ontslag ongedaan maken. U blijft dan bij de werkgever werken.

Kan ik onderhandelen over de hoogte van de transitievergoeding?

Als u met wederzijds goedvinden zal worden ontslagen, kunt u onderhandelen over de hoogte van de ontslagvergoeding. Het is van belang om de hoogte van de transitievergoeding vast te laten leggen in een vaststellingsovereenkomst. In deze overeenkomst kunt u ook andere afspraken maken, bijvoorbeeld over de uitbetaling van vakantiedagen, en vrijstelling van werk. Soms is het mogelijk om een aantal maanden langer in dienst te blijven, en dit te verrekenen met de transitievergoeding.

Als de werkgever geen goede reden heeft voor het ontslag, kan er een bedrag worden toegevoegd aan de transitievergoeding. Bij een onterecht ontslag kan in de vaststellingsovereenkomst bijvoorbeeld worden genoteerd dat de werkgever 3 keer de transitievergoeding moet betalen. De hoogte van de ontslagvergoeding is afhankelijk van de omstandigheden.

Krijg ik een transitievergoeding als ik niet een heel jaar hebt gewerkt?

U heeft ook recht op een transitievergoeding als u niet een heel jaar bij de werkgever heeft gewerkt. Zelfs als u een paar dagen heeft gewerkt en wordt ontslagen, kunt u recht hebben op deze vergoeding, bijvoorbeeld bij ontslag tijdens de proeftijd. Ook bij een paar gewerkte dagen kunt u de transitievergoeding 2022 berekenen via het formulier bovenaan deze pagina.

Heb ik recht op een ontslagvergoeding bij een ontslag op staande voet?

Wat is het verschil tussen een ‘normaal’ ontslag en een ontslag op staande voet? Bij het ontslag op staande voet wordt u per direct ontslagen, terwijl de werkgever zich bij een normaal ontslag aan de opzegtermijn moet houden. Als u op staande voet wordt ontslagen, krijg u geen WW-uitkering. Het ontslag op staande voet kunt u aanvechten. U moet dan uiterlijk binnen 2 maanden nadat u bent ontslagen de zaak voorleggen aan de rechter. Als u dit niet doet, wordt het ontslag definitief.

Heb ik recht op een ontslagvergoeding als ik zelf ontslag neem?

Neemt u zelf ontslag? Dan heeft u geen recht op de transitievergoeding. Ook heeft u dan geen recht op een WW-uitkering. Om de transitievergoeding te kunnen krijgen, is het van belang dat de werkgever het initiatief neemt om u te ontslaan.

Via een vaststellingsovereenkomst neemt de werkgever het initiatief om u te ontslaan. Vandaar dat in de vaststellingsovereenkomst bijna altijd wordt genoteerd dat u een ontslagvergoeding krijgt.

Is de kantonrechtersformule nog van toepassing?

De kantonrechtersformule is vanaf 1 juli 2015 afgeschaft. Vanaf dat moment geldt de transitievergoeding. De ontslagvergoeding die u kreeg via kantonrechtersformule was hoger dan de huidige transitievergoeding. De kantonrechtersformule wordt in uitzonderingsgevallen nog gebruikt, bijvoorbeeld in een sociaal plan. Een sociaal plan kan worden opgesteld bij een grote reorganisatie.

Krijgen oudere werknemers een hogere transitievergoeding?

Voor oudere werknemers kan het lastiger zijn om ander werk te vinden. Vandaar dat zij tot 1 januari 2020 een hogere ontslagvergoeding kregen. Maar deze regeling is afgeschaft. In 2022 is de transitievergoeding voor hen ook 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar.

Als u wordt ontslagen omdat u de AOW-leeftijd bereikt, heeft u geen recht op de transitievergoeding. Ook na die leeftijd heeft u geen recht meer op deze vergoeding.

Hebben jongeren recht op een ontslagvergoeding?

Jongeren onder de 18 jaar kunnen recht hebben op een transitievergoeding als ze gemiddeld meer dan 12 uur per week hebben gewerkt. Jongeren boven de 18 hebben ook recht op een transitievergoeding.

Krijg ik een transitievergoeding als mijn werkgever failliet gaat?

Als uw werkgever failliet gaat, heeft u geen recht op een ontslagvergoeding. In sommige gevallen kan het UWV de betaling van salaris overnemen. Hier vindt u meer info.

Wat is de maximale transitievergoeding?

In 2022 is de maximale transitievergoeding € 86.000,- bruto. Als uw jaarsalaris hoger is dan dit bedrag, is uw jaarsalaris de maximale ontslagvergoeding. Maar in onderling overleg met de werkgever kan een hoger bedrag worden afgesproken. Via een vaststellingsovereenkomst bent u niet gebonden aan deze maximumbedragen.

Kan ik door de ontslagvergoeding worden gekort op mijn toeslagen?

De ontslagvergoeding wordt gezien als inkomen. Vandaar dat betaling van deze vergoeding gevolgen kan hebben voor uw zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag etc.

Betaal ik veel belasting over de transitievergoeding 2022?

Via de tool op deze pagina kunt u de transitievergoeding 2022 berekenen. De uitkomst is een bruto bedrag.

In eerste instantie moet de werkgever een behoorlijk percentage inhouden bij betaling van de transitievergoeding, bijvoorbeeld bijna de helft. Als de werkgever een te laag belastingpercentage inhoudt, moet u bijbetalen bij de belastingaangifte over dat jaar. Wat er teveel wordt ingehouden, kunt u terugkrijgen bij de belastingaangifte.

U kunt er ook voor kiezen om de ontslagvergoeding om te zetten in een budget voor scholing of outplacement. Belastingtechnisch kan dit voordeliger zijn. U betaalt dan geen belasting over de transitievergoeding.

In een bepaald jaar kunt u een flink hoger inkomen hebben dan de jaren ervoor, omdat u ook een transitievergoeding krijgt. Middeling zou in dit geval een optie kunnen zijn. De belasting wordt dan berekend over het gemiddelde inkomen van de afgelopen 3 jaren.

Krijg ik een transitievergoeding na twee jaar ziekte?

Na twee jaar ziekte mag u worden ontslagen. Dit kan met wederzijds goedvinden, via een vaststellingsovereenkomst. Maar het ontslag kan ook via het UWV. In beide gevallen hoort u een transitievergoeding te krijgen.

Na 2 jaar ziekte krijgt u een WIA-uitkering. U bent dan gedeeltelijk of volledig ‘afgekeurd’. Als u minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard, krijgt u een WW-uitkering. In dit geval zal de werkgever eerst moeten beoordelen of er passend werk is binnen de organisatie. Indien er geen passend werk voor u is, zou u ontslagen kunnen worden. Het ontslag zou dan in goed overleg geregeld kunnen worden via een vaststellingsovereenkomst. Als u er samen met de werkgever niet uitkomt, kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Ook in dit geval ontvangt u een transitievergoeding.

Conclusie

De transitievergoeding 2022 berekenen kan eenvoudig via een tool. Maar bij ontslag zijn er veel zaken om rekening mee te houden. Wij kunnen u hier gratis bij helpen.