Ontslag wordt vaak in goed overleg geregeld, via een vaststellingsovereenkomst. Maar kunt u als grensarbeider met deze overeenkomst een uitkering krijgen?

Waar vraagt u de uitkering aan?

Stel dat u in België woont en in Nederland werkt. Waar vraagt u de uitkering dan aan? Als u in dit geval volledig werkloos wordt, vraagt u de uitkering aan in België. Al uw banden met Nederland zijn dan namelijk verbroken. Als u maar een deel van uw uren verliest, bent u nog gedeeltelijk verzekerd in Nederland. In dat geval vraagt u de uitkering aan in Nederland. Zie deze pagina van het UWV, onder het kopje ‘Ik woonde tijdens mijn werk in ander EU-/EER-land of Zwitserland (grensarbeider)’.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Volgens de Belgische werkloosheidsinstantie (RVA) moet u een bepaald aantal dagen gewerkt hebben om in België een uitkering te krijgen. Hoeveel dagen u gewerkt moet hebben, hangt af van uw leeftijd.

Jonger dan 36 jaarofwel 312 dagen gedurende de 21 maanden voorafgaand aan uw aanvraag;
ofwel 468 dagen gedurende de 33 maanden voorafgaand aan uw aanvraag
ofwel 624 arbeidsdagen gedurende de 42 maanden voorafgaand aan uw aanvraag.
Van 36 tot 49 jaarofwel 468 dagen gedurende de 33 maanden voorafgaand aan uw aanvraag;
ofwel 624 arbeidsdagen gedurende de 42 maanden voorafgaand aan uw aanvraag;
ofwel 234 dagen tijdens de 33 maanden + 1.560 dagen tijdens de 10 jaar die voorafgaan aan deze 33 maanden;
ofwel 312 dagen tijdens de 33 maanden + voor elke dag die ontbreekt om tot 468 dagen te komen, 8 dagen tijdens de 10 jaar die deze 33 maanden voorafgaan.
Vanaf 50 jaarofwel 624 dagen gedurende de 42 maanden voorafgaand aan uw aanvraag;
ofwel 312 dagen tijdens de 42 maanden die uw aanvraag voorafgaan en 1560 dagen tijdens de 10 jaar die deze 42 maanden voorafgaan;
ofwel 416 dagen tijdens de 42 maanden + voor elke dag die ontbreekt om tot 624 dagen te komen, 8 dagen tijdens de 10 jaar die deze 42 maanden voorafgaan.

Hier vindt u meer informatie over het aantal dagen dat u gewerkt moet hebben om een uitkering te krijgen.

Als u in Nederland werkt, krijgt de RVA de informatie over de gewerkte dagen niet automatisch door. Als u de uitkering aanvraagt in België, kunt u via een U1 formulier aantonen hoeveel dagen u in Nederland heeft gewerkt.

Uitkering na een vaststellingsovereenkomst

Als grensarbeider kan het aanvragen van een uitkering iets ingewikkelder zijn, omdat u te maken heeft met de Nederlandse wetgeving en de wetgeving in België.

Voor de RVA is het van belang dat u geen verwijt kan worden gemaakt van het ontslag en dat de werkgever het initiatief heeft genomen voor het ontslag. Dit is meestal in een vaststellingsovereenkomst genoteerd. Vandaar dat er meestal geen problemen ontstaan. Als de vaststellingsovereenkomst voldoet aan de Nederlandse voorwaarden om een WW-uitkering te krijgen, kan diegene in België meestal ook een uitkering krijgen. Alsnog kunt u het beste een jurist laten meekijken.

Wanneer krijgt u geen uitkering?

De RVA heeft op de website toegelicht in welke gevallen u (tijdelijk) geen uitkering krijgt.

Als de RVA vermoedt dat u werkloos bent geworden door uw eigen schuld, kan het u uitnodigen voor een gesprek. De RVA kan u vervolgens tijdelijk uitsluiten van een uitkering.

Extra informatie voor grensarbeiders

De informatie op dit portaal kan handig zijn voor grensarbeiders uit Nederland, België en Luxemburg. Het portaal bevat informatie die is aangeleverd door de ministeries van deze 3 landen. Deze informatie is ook terug te vinden in de brochures die zij hebben samengesteld.

Als u in België woont, kunt u op de website van de RVA meer informatie vinden over werkloosheid en een uitkering.

Bent u grensarbeider en heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.