Vaststellingsovereenkomst advies fase 1: U krijgt een vaststellingsovereenkomst                                                                   vaststellingsovereenkomst advies

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst die wordt opgesteld door de werkgever. In deze overeenkomst kunnen werknemer en werkgever afspraken maken over de beëindiging van een vast arbeidscontract.

Waarom ontslag via een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is o.a. van belang voor het recht op een WW-uitkering. De bepalingen in de vaststellingsovereenkomst dienen dusdanig te zijn geformuleerd dat het recht op een WW-uitkering wordt veiliggesteld. Deze overeenkomst zal namelijk moeten worden verstuurd naar het UWV.

Ook is de vaststellingsovereenkomst van belang voor de financiële afspraken. In de overeenkomst kan bijvoorbeeld worden opgenomen hoe hoog de ontslagvergoeding (transitievergoeding) is.

Waarom moet ik de vaststellingsovereenkomst met een jurist bespreken?

Een vaststellingsovereenkomst advies is van groot belang. Het is belangrijk dat de bepalingen uit de overeenkomst goed zijn geformuleerd. Indien dit niet het geval is, kan dit gevolgen hebben voor het recht op een WW-uitkering. Ook kan een jurist ervoor zorgen dat u een betere overeenkomst krijgt. Er is bij een vaststellingsovereenkomst namelijk vaak ruimte voor onderhandeling.

Hoeveel kost een vaststellingsovereenkomst advies van een jurist?

Een vaststellingsovereenkomst advies is gratis. De kosten voor het inschakelen van een jurist worden in rekening gebracht bij de werkgever. U kunt dus gratis een jurist inschakelen voor een vaststellingsovereenkomst advies en voor de onderhandelingen met de werkgever.

Ik heb een beëindigingsovereenkomst gekregen. Is dit hetzelfde als een vaststellingsovereenkomst?

Deze termen zijn in grote lijnen hetzelfde. In de praktijk worden de termen door elkaar gebruikt. Beide overeenkomsten zijn bedoeld om een ontslag met wederzijds goedvinden zo goed mogelijk te regelen.

Welke onderwerpen worden er opgenomen in een vaststellingsovereenkomst?

Partijen zijn vrij om in de overeenkomst wat ze willen. In een vaststellingsovereenkomst kunnen bijvoorbeeld de volgende onderwerpen aan bod komen: het recht op een WW-uitkering, hoogte van de transitievergoeding, einddatum van het contract, opzegtermijn, vrijstelling van werkzaamheden, geheimhoudingsplicht, eindafrekening, uitbetaling van vakantiedagen, getuigschrift, inleveren van bedrijfseigendommen, schrapping van een concurrentie en/of relatiebeding,  bedenktermijn en finale kwijting.

Kan mijn werkgever mij via een vaststellingsovereenkomst per  direct ontslaan?

De werkgever zal in de vaststellingsovereenkomst rekening moeten houden met de opzegtermijn. U kunt immers pas na afloop van de opzegtermijn een WW-uitkering krijgen. Indien hij u per direct zou willen ontslaan, zal hij u een hogere vergoeding moeten betalen. Door de hogere vergoeding heeft u een financiële buffer om te periode tussen de einddatum van de arbeidsovereenkomst en de ingangsdatum van de WW-uitkering te overbruggen.

Vaststellingsovereenkomst advies fase 2: onderhandelingen

Is het verstandig om akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst?

Of het verstandig is om akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst, hangt van de inhoud van de overeenkomst af. Het is daarom van belang om vaststellingsovereenkomst advies in te winnen bij een jurist. In veel gevallen is het beter om via een vaststellingsovereenkomst tot een oplossing te komen dan via de rechter. In een vaststellingsovereenkomst kunt u namelijk onderling afspraken maken. De uitkomst van een rechtszaak kan onzeker zijn en kan u geld kosten. Ook kan het naar een nieuwe werkgever toe minder goed staan als u de oude werkgever heeft verlaten via een rechtszaak, terwijl u na ontslag via een vaststellingsovereenkomst vaak een positief getuigschrift kan krijgen.

Ik ben ziek. Is het verstandig om een vaststellingsovereenkomst te ondertekenen?

Aangezien ziekte en een ontslag met wederzijds goedvinden ingewikkeld terrein is, dient u in dit geval voor vaststellingsovereenkomst advies een jurist in te schakelen. Tijdens ziekte is het vaak niet verstandig om een vaststellingsovereenkomst te tekenen. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor het recht op een WW-uitkering. Tijdens de eerste twee jaar ziekte dient uw werkgever u door te betalen. Als u tijdens deze periode alsnog akkoord gaat met een vaststellingsovereenkomst, kan het UWV aangeven dat u hen hiermee benadeelt. Zij zullen u immers nu een WW-uitkering moeten gaan betalen, terwijl uw werkgever u anders door had betaald. U kunt uw recht op een WW-uitkering verspelen  door ondertekening van een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte.

Mag ik de inhoud van de vaststellingsovereenkomst met mijn collega’s bespreken?

Bij vaststellingsovereenkomst geldt vaak een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat u de inhoud van de overeenkomst met niemand – behalve uw jurist –  mag bespreken. Vaststellingsovereenkomst advies aan uw collega’s of leidinggevende vragen is niet verstandig.

Vaststellingsovereenkomst advies fase 3: ondertekening

Ik heb een vaststellingsovereenkomst getekend, maar ik heb spijt. Kan ik er nog onderuit?

In beginsel heeft u een bedenktermijn van 14 dagen. Binnen 14 dagen na ondertekening kunt u de gevolgen van ondertekening van de vaststellingsovereenkomst ongedaan maken.

Heb ik na ondertekening van een vaststellingsovereenkomst recht op een WW-uitkering?

U kunt na ondertekening van een vaststellingsovereenkomst recht hebben op een WW-uitkering. Er ontstaat dan een ontslag met wederzijds goedvinden. Voor het verkrijgen van een WW-uitkering is het van belang dat de bepalingen uit de vaststellingsovereenkomst correct zijn geformuleerd.

Wat als ik niet akkoord ga met de ondertekening van een vaststellingsovereenkomst?

Voordat u definitief niet akkoord gaat met de ondertekening, is het verstandig om vaststellingsovereenkomst advies in te winnen. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van de vaststellingsovereenkomst en de werkgever u zou willen ontslaan, zal hij zich tot het UWV of de rechter moeten wenden. Als er sprake is van een ontslag wegens een bedrijfseconomische reden zal de werkgever bij het UWV een ontslagvergunning moeten aanvragen.  Als er sprake is van een andere reden, zal hij de rechter moeten verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Moet ik de vaststellingsovereenkomst na ondertekening bewaren?

Het is van belang de vaststellingsovereenkomst na ondertekening te bewaren. U heeft een ondertekend exemplaar en de werkgever heeft ook een ondertekend exemplaar van de vaststellingsovereenkomst. U heeft de vaststellingsovereenkomst nodig voor het aanvragen van een WW-uitkering. De overeenkomst dient u in te scannen en online te verzenden naar het UWV. Indien u er na ondertekening achter komt dat u een bepaald onderdeel van de overeenkomst niet goed begrijpt, is het van belang om zo snel mogelijk vaststellingsovereenkomst advies in te winnen.

Vaststellingsovereenkomst advies fase 4: WW-uitkering

De vaststellingsovereenkomst is ondertekend. Hoe vraag ik een WW-uitkering aan?

Dit kunt u doen via de website van het UWV. Zie: http://www.uwv.nl/particulieren/direct-doen/aanvragen-ww-uitkering.aspx

Kan ik direct na ondertekening van een vaststellingsovereenkomst een WW-uitkering krijgen?

Het is van belang dat er in de vaststellingsovereenkomst rekening wordt gehouden met de opzegtermijn. Deze opzegtermijn vindt u in uw arbeidsovereenkomst of CAO. Indien er in deze documenten niets is geregeld over de opzegtermijn, geldt de wettelijke opzegtermijn. U krijgt pas een WW-uitkering als de opzegtermijn is verstreken. Tijdens de opzegtermijn betaalt de werkgever u door. Het is uiteraard van belang dat de einddatum van de arbeidsovereenkomst aansluit op de ingangsdatum van de WW-uitkering. Hiermee voorkomt u dat u een periode geen inkomsten heeft.

Hoe hoog is een WW-uitkering?

De hoogte van de WW-uitkering kunt u berekenen via de website van het UWV: http://www.uwv.nl/particulieren/rekenhulpen/

Hoe lang krijg ik een WW-uitkering?

De duur van de WW-uitkering is afhankelijk van het aantal jaar dat u heeft gewerkt. U kunt de duur van de uitkering berekenen via de website van het UWV: http://www.uwv.nl/particulieren/werkloos/ik-word-werkloos/detail/achtergrondinformatie-over-de-ww

Tips

Voor meer tips of gratis rechtshulp bij ontslag kunt u gratis en vrijblijvend contact met ons opnemen.