Gratis controle vaststellingsovereenkomst

door een meester in de rechten

Telefoonnummer

0181-843740

Vaststellingsovereenkomst controleren? Bij ons wordt uw vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst gratis gecontroleerd door een meester in de rechten.

Waarom een vaststellingsovereenkomst laten controleren?

Een ontslagovereenkomst laten controleren is o.a. van belang voor het recht op een WW-uitkering. Het gevolg van ondertekening is: ontslag met wederzijds goedvinden. Het is belangrijk dat de artikelen uit de overeenkomst correct zijn geformuleerd. Deze zal namelijk naar het UWV moeten worden gestuurd.

Het UWV gaat vervolgens de ontslagovereenkomst controleren om te kunnen beoordelen hoe het ontslag tot stand is gekomen. Indien deze niet correct is geformuleerd, kan dit u het recht op een WW-uitkering kosten.

Ook het is van belang om te krijgen waar u recht op heeft. Wij kunnen u hierbij helpen. In een overeenkomst worden namelijk afspraken gemaakt over de hoogte van de ontslagvergoeding (transitievergoeding), opzegtermijn, uitbetaling vakantiegeld, getuigschrift etc.

Aangezien de belangen vaak groot zijn, is het aan te raden om een jurist met specialistische kennis over het ontslagrecht in te schakelen.

Krijg ik een WW-uitkering?

Veel mensen vragen zich af of het mogelijk is om een WW-uitkering te krijgen na ondertekening van de ontslagovereenkomst. Ze vrezen namelijk dat zij door ondertekening meewerken aan het ontslag en hierdoor hun recht op een uitkering verspelen.

Ontslag via een vaststellingsovereenkomst is de meest gebruikte vorm van ontslag. Na ondertekening kunt u recht hebben op een WW-uitkering, maar het is dan wel van belang dat de overeenkomst is gecontroleerd door een jurist. Hiermee kan het recht op een WW-uitkering worden veiliggesteld.

Krijg ik een ontslagvergoeding?

Een ontslagovereenkomst wordt over het algemeen aangeboden aan werknemers met een vast contract. Dat betekent dat een werknemer in beginsel recht heeft op een ontslagvergoeding (transitievergoeding). De transitievergoeding kan via deze site worden berekend. De vergoeding is o.a. afhankelijk van de leeftijd van de werknemer, het aantal dienstjaren en het salaris. Over de ontslagvergoeding wordt in de praktijk vaak onderhandeld.

Hoe lang is de opzegtermijn?

De werkgever zal bij ontslag via een vaststellingsovereenkomst rekening moeten houden met de opzegtermijn. Hij kan een werknemer in dit geval niet per direct ontslaan. De opzegtermijn kan zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst of CAO. Indien er niets is afgesproken over de opzegtermijn, is de wettelijke opzegtermijn van toepassing. De opzegtermijn is dan afhankelijk van het aantal jaar dat de werknemer bij de werkgever in dienst is.

Voor een werknemer die 0 tot 5 jaar bij de werkgever werkt, geldt een wettelijke opzegtermijn van 1 maand.         Voor een werknemer die 5 tot 10 jaar bij de werkgever werkt, geldt een wettelijke opzegtermijn van 2 maanden.       Voor een werknemer  die 10 tot 15 jaar bij de werkgever werkt, geldt een wettelijke opzegtermijn van 3 maanden.     Voor een werknemer die 15 tot 20 jaar bij de werkgever werkt, geldt een wettelijke opzegtermijn van 4 maanden.

Moet ik tijdens de opzegtermijn aan het werk?

Tijdens de opzegtermijn kan een werkgever de werknemer vrijstellen van werkzaamheden. Tijdens de vrijstelling krijgt de werknemer uiteraard nog steeds zijn salaris. Werkgevers kunnen ervoor kiezen om de werknemer vrij te stellen van werkzaamheden, zodat de werknemer de tijd heeft om te solliciteren.  Maar de werkgever is niet verplicht om dit te doen. Hij kan de werknemer ook laten doorwerken tot de einddatum van zijn contract.

Hoe zit het met openstaande vakantiedagen?

Een werknemer heeft vaak nog openstaande vakantiedagen. In de vaststellingsovereenkomst kan worden opgenomen dat het saldo van de vakantiedagen op 0 wordt gezet. Als een werknemer niet vrijgesteld is van werkzaamheden, kan de werknemer de vakantiedagen uiteraard ook opnemen. Bij vrijstelling van werkzaamheden geeft een werkgever in de beëindigingsovereenkomst vaak aan dat de vakantiedagen geacht worden te zijn opgenomen.

Krijg ik een getuigschrift?

Een positief getuigschrift kan van belang zijn bij sollicitaties. In de beëindigingsovereenkomst kunnen hier afspraken over worden gemaakt. Ook kunnen er afspraken worden gemaakt over referenties.

De werkgever is verplicht om u een getuigschrift te geven.

Schrapping concurrentiebeding en relatiebeding

Werknemers kunnen een concurrentiebeding en relatiebeding in hun contract hebben. Bij ontslag kunnen deze bedingen nadelig uitpakken. Een werknemer wordt hierdoor beperkt in zijn keuze voor een nieuwe werkgever. Hij mag bijvoorbeeld niet aan de slag gaan bij een concurrent of een relatie van zijn oude werkgever .

In de ontslagovereenkomst kan daarom worden opgenomen dat het concurrentiebeding en relatiebeding zullen worden geschrapt.

Eindafrekening

Zodra het contract is geëindigd, ontvangt de werknemer een eindafrekening. Hierin is aangegeven welke bedragen er over en weer betaald moeten worden. In de eindafrekening is bijvoorbeeld aangegeven welk bedrag aan vakantiegeld de werknemer ontvangt.

De werkgever is verplicht om de werknemer het vakantiegeld te betalen. In de eindafrekening kan worden opgenomen dat de werknemer bepaalde kosten aan de werkgever zal moeten betalen, bijvoorbeeld studiekosten. Het is daarom aan te raden om in de ontslagovereenkomst op te nemen dat eventueel gemaakte studiekosten niet hoeven te worden terugbetaald.

Vaststellingsovereenkomst controleren

Een vaststellingsovereenkomst controleren is onze specialiteit. We kunnen er vervolgens voor zorgen dat de overeenkomst wordt aangepast.

Volledig gratis voor werknemer

Wij onderhandelen gratis voor u met de werkgever. Wij kunnen vervolgens zorgen voor een betere overeenkomst. De kosten kunnen in rekening worden gebracht bij de werkgever.

In tegenstelling tot veel andere kantoren kunt u ons dus volledig gratis inschakelen voor het controleren van de vaststellingsovereenkomst en het onderhandelen met de werkgever.

Werkgevers adviseren werknemers ook vaak om de overeenkomst te laten controleren door een jurist. Het is namelijk van belang dat werknemers worden geïnformeerd over de gevolgen van de ondertekening van de overeenkomst.

Zijn wij echt volledig gratis? Ja, werknemers kunnen ons volledig gratis inschakelen voor het controleren van een ontslagovereenkomst. Ook kan een werknemer ons volledig gratis inschakelen voor de onderhandelingen met de werkgever over deze overeenkomst. De kosten worden namelijk in rekening gebracht bij de werkgever.

Ontslagtip

Het is van belang om niets te ondertekenen zonder eerst met een jurist te overleggen. Indien u de vaststellingsovereenkomst alsnog heeft getekend, maar hier spijt van krijgt, kunt u zich beroepen op de bedenktermijn. U mag zich namelijk binnen 14 dagen na ondertekening bedenken.

Wordt u ontslagen? Wij staan voor u klaar. Neem gerust contact op voor gratis juridische hulp. 

Uw vaststellingsovereenkomst kunt u indienen via: info@hbjc.nl

 

vaststellingsovereenkomst controleren

Reviews

Gemiddelde beoordeling: 5 van de 5 sterren. Lees hier alle reviews.