100% gratis controle vaststellingsovereenkomst

en gratis onderhandelingen met de werkgever

Telefoonnummer

0181-843740

Vaststellingsovereenkomst controleren? Bij ons wordt uw vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst gratis gecontroleerd door een meester in de rechten.

Waarom een vaststellingsovereenkomst laten controleren?

Een vaststellingsovereenkomst (ontslagovereenkomst) laten controleren is o.a. van belang voor het recht op een WW-uitkering. Het gevolg van ondertekening is: ontslag met wederzijds goedvinden. Het is belangrijk dat de artikelen uit de overeenkomst correct zijn geformuleerd. De overeenkomst zal namelijk naar het UWV moeten worden gestuurd.

Het UWV gaat vervolgens de overeenkomst controleren om te kunnen beoordelen hoe het ontslag tot stand is gekomen. Indien de inhoud niet correct is geformuleerd, kan het recht op een WW-uitkering in gevaar komen.

Ook is het van belang om te krijgen waar u recht op heeft. Wij kunnen u hierbij helpen. In een overeenkomst worden namelijk afspraken gemaakt over de hoogte van de ontslagvergoeding (transitievergoeding), opzegtermijn, uitbetaling vakantiegeld, getuigschrift etc.

Aangezien de belangen vaak groot zijn, is het aan te raden om een jurist met specialistische kennis over het ontslagrecht in te schakelen.

Krijg ik een WW-uitkering?

Veel mensen vragen zich af of het mogelijk is om een WW-uitkering te krijgen na ondertekening van de ontslagovereenkomst. Ze vrezen namelijk dat zij door ondertekening meewerken aan het ontslag en hierdoor het recht op een uitkering verspelen.

Ontslag via een vaststellingsovereenkomst is de meest gebruikte vorm van ontslag. Na ondertekening kunt u recht hebben op een WW-uitkering, maar het is dan wel van belang dat de overeenkomst is gecontroleerd door een jurist. Hiermee kan het recht op een WW-uitkering worden veiliggesteld.

Krijg ik een ontslagvergoeding?

Als u wordt ontslagen, heeft u recht op de transitievergoeding (ontslagvergoeding). Ook als uw tijdelijke contract niet wordt verlengd, ontvangt u deze vergoeding. De transitievergoeding kunt u hier berekenen. Over de ontslagvergoeding wordt in de praktijk vaak onderhandeld.

Als u zelf het initiatief neemt voor het ontslag, ontvangt u meestal geen ontslagvergoeding.

Hoe lang is de opzegtermijn?

De werkgever zal bij ontslag via een vaststellingsovereenkomst rekening moeten houden met de opzegtermijn. Hij kan een werknemer, in beginsel, niet per direct ontslaan. De opzegtermijn kan blijken uit de arbeidsovereenkomst of CAO. Als er niets is afgesproken over de opzegtermijn, is de wettelijke opzegtermijn van toepassing. De opzegtermijn is dan afhankelijk van het aantal jaar dat de werknemer bij de werkgever in dienst is.

Voor een werknemer die 0 tot 5 jaar bij de werkgever werkt, geldt een wettelijke opzegtermijn van 1 maand. Voor een werknemer die 5 tot 10 jaar bij de werkgever werkt, geldt een wettelijke opzegtermijn van 2 maanden. Voor een werknemer  die 10 tot 15 jaar bij de werkgever werkt, geldt een wettelijke opzegtermijn van 3 maanden. Voor een werknemer die 15 jaar of langer bij de werkgever werkt, geldt een wettelijke opzegtermijn van 4 maanden.

Moet ik tijdens de opzegtermijn aan het werk?

Tijdens de opzegtermijn kan de werkgever u vrijstellen van werkzaamheden. Tijdens de vrijstelling ontvangt u uiteraard salaris. Werkgevers kunnen ervoor kiezen om u vrij te stellen van werkzaamheden, zodat u tijd heeft om te solliciteren. Maar de werkgever is niet verplicht om dit te doen. Hij kan u ook laten doorwerken tot de einddatum van zijn contract.

Hoe zit het met openstaande vakantiedagen?

In de vaststellingsovereenkomst kan worden opgenomen dat het saldo van de vakantiedagen op 0 wordt gezet. Als u niet vrijgesteld bent van werkzaamheden, kunt u de vakantiedagen ook opnemen. Bij vrijstelling van werkzaamheden kan een werkgever via de beëindigingsovereenkomst afspreken dat er geen vakantiedagen worden uitbetaald.

Krijg ik een getuigschrift?

Een positief getuigschrift kan van belang zijn bij sollicitaties. In de beëindigingsovereenkomst kunnen hier afspraken over worden gemaakt. Ook kunnen er afspraken worden gemaakt over referenties.

De werkgever is verplicht om u een getuigschrift te geven.

Schrapping concurrentiebeding en relatiebeding

U kunt gebonden zijn aan een concurrentiebeding en relatiebeding. Deze bedingen kunnen onderdeel uitmaken van uw arbeidsovereenkomst. Bij ontslag kunnen deze bedingen nadelig uitpakken. U wordt hierdoor beperkt in de keuze voor een nieuwe werkgever. U mag bijvoorbeeld niet aan de slag gaan bij een concurrent of een relatie van de werkgever .

In de ontslagovereenkomst kan daarom worden genoteerd dat het concurrentie- en relatiebeding wordt geschrapt.

Eindafrekening

Zodra het contract is geëindigd, ontvangt de werknemer een eindafrekening. Hierin is aangegeven welke bedragen er over en weer betaald moeten worden. In de eindafrekening is bijvoorbeeld aangegeven welk bedrag aan vakantiegeld u ontvangt.

De werkgever is verplicht het vakantiegeld te betalen. In de eindafrekening kan worden aangegeven dat u bepaalde kosten aan de werkgever zal moeten terugbetalen, bijvoorbeeld studiekosten. Het is daarom aan te raden om in de ontslagovereenkomst op te nemen dat eventueel gemaakte (studie)kosten niet hoeven te worden terugbetaald.

Vaststellingsovereenkomst controleren

Een vaststellingsovereenkomst controleren is onze specialiteit. We kunnen er vervolgens voor zorgen dat de overeenkomst wordt aangepast.

Volledig gratis voor werknemer

Wij onderhandelen gratis voor u met de werkgever. Wij kunnen vervolgens zorgen voor een betere overeenkomst. De kosten kunnen in rekening worden gebracht bij de werkgever.

In tegenstelling tot veel andere kantoren kunt u ons dus volledig gratis inschakelen voor het controleren van de vaststellingsovereenkomst en het onderhandelen met de werkgever.

Werkgevers adviseren werknemers ook vaak om de overeenkomst te laten controleren door een jurist. Het is namelijk van belang dat werknemers worden geïnformeerd over de gevolgen van de ondertekening van de overeenkomst.

Zijn wij echt volledig gratis? Ja, werknemers kunnen ons volledig gratis inschakelen voor het controleren van een ontslagovereenkomst. Ook kan een werknemer ons volledig gratis inschakelen voor de onderhandelingen met de werkgever over deze overeenkomst. De kosten worden namelijk in rekening gebracht bij de werkgever. Dit gaat altijd in goed overleg, en wij zullen nooit zonder uw toestemming contact opnemen met de werkgever.

Ontslagtip

Het is van belang om niets te ondertekenen zonder eerst met een jurist te overleggen. Indien u de vaststellingsovereenkomst alsnog heeft getekend, maar hier spijt van krijgt, kunt u zich beroepen op de bedenktermijn. U mag zich namelijk binnen 14 dagen na ondertekening bedenken.

Wordt u ontslagen? Neem dan gerust contact op voor gratis juridische hulp.

De vaststellingsovereenkomst kunt u indienen via: info@hbjc.nl

Reviews

Gemiddelde beoordeling: 5 van de 5 sterren, en meer dan 200 Google-reviews. Lees hier alle beoordelingen.

Gratis rechtshulp bij ontslag.

Landelijke hulp bij ontslag

Het maakt niet uit in welke provincie u woont. U kunt altijd contact opnemen. Wij werken landelijk.

Zoeken naar blog