Vaststellingsovereenkomst en concurrentiebeding

Veel werknemers hebben in hun arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding. Bij ondertekening van de arbeidsovereenkomst denken zij vaak nauwelijks na over de gevolgen van dit beding. Wat kunnen de gevolgen zijn van een concurrentiebeding zijn bij ontslag via een vaststellingsovereenkomst? Hoe zit het als de werknemer, ondanks dit beding, alsnog bij de concurrent wil werken? En wat zijn de gevolgen als er geen concurrentiebeding in de overeenkomst is opgenomen en werknemer een concurrerend bedrijf wil starten?

Vaststellingsovereenkomst

Via een vaststellingsovereenkomst hebben partijen veel vrijheid om te onderhandelen. Het doel is om er uiteindelijk voor te zorgen dat er een ontslag met wederzijds goedvinden tot stand komt. Het voordeel hiervan is dat, indien de bepalingen van de vaststellingsovereenkomst goed zijn geformuleerd, vaststellingsovereenkomst en concurrentiebedingwerknemer een WW-uitkering kan krijgen. Ook kunnen er afspraken worden gemaakt over andere zaken, zoals de ontslagvergoeding (transitievergoeding) en een positief getuigschrift.

Concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst

Tegenwoordig zal de werkgever goed moeten kunnen motiveren waarom er een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst wordt opgenomen. De werkgever moet een zwaarwegend bedrijfsbelang hebben om een succesvol beroep te kunnen doen op het beding.

De vraag wanneer er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang is niet altijd makkelijk te beantwoorden. De werknemer kan een functie uitoefenen waarbij hij inzicht heeft in bedrijfsgegevens, zoals klantenlijsten, kostprijzen en prijslijsten. Indien hij vertrekt naar een concurrent kan hij deze gegevens gebruiken om de positie van de concurrent te versterken. Het beschikken over zulke bedrijfsgegevens kan een aanwijzing zijn dat er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang.

Schrapping concurrentiebeding in een vaststellingsovereenkomst

Indien er een geldig concurrentiebeding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst, kan er in de vaststellingsovereenkomst worden overeengekomen dat dit beding zal worden geschrapt. Ook kan een eventueel geldend relatiebeding worden geschrapt. Maar over deze twee onderwerpen zal moeten worden onderhandeld met de werkgever.

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden is de werknemer afhankelijk van de goedkeuring van de werkgever. Indien de werkgever ermee instemt, kan de werknemer werken bij welke werkgever hij wil. In sommige gevallen wordt het concurrentiebeding gedeeltelijk geschrapt. Dit betekent dat er een aantal bedrijven zijn (vaak directe concurrenten) waar de werknemer niet aan de slag mag gaan.

Het is van belang om duidelijk in de vaststellingsovereenkomst te laten opnemen in hoeverre een geldend concurrentiebeding of relatiebeding van toepassing is.

Geen concurrentiebeding overeengekomen en concurrerend bedrijf starten

Niet bij elke werknemer is er een concurrentiebeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Indien dit niet het geval is, kan de werknemer alsnog beperkt worden. Het kan dan bijvoorbeeld onrechtmatig zijn als hij een eigen bedrijf start en klanten meeneemt van zijn oude werkgever.

Uiteraard is het uitgangspunt dat iedereen vrij is om een concurrerend bedrijf te starten. Maar in sommige gevallen beschikt de werknemer over zulke belangrijke bedrijfsgegevens van klanten dat de werkgever niet wil dat hij een concurrerend bedrijf start. Het is dan van belang om tijdens de onderhandelingen over de vaststellingsovereenkomst goede afspraken te maken met de werkgever en deze vast te laten leggen in de overeenkomst. Dit om te voorkomen dat er sprake is van onrechtmatige concurrentie.

Ook kan de werknemer ervoor kiezen om zelf de arbeidsovereenkomst op te zeggen, maar dan zullen er alsnog schriftelijke afspraken moeten worden gemaakt over het starten van een concurrerend bedrijf.  Het nadeel van het zelf opzeggen van het dienstverband is dat hiermee het recht op een ontslagvergoeding (transitievergoeding) vervalt. Ook vervalt hiermee het recht op een WW-uitkering. Ook iemand die een eigen bedrijf wil starten, kan een WW-uitkering krijgen. Het is namelijk mogelijk om met behoud van de uitkering te beginnen met het starten van het bedrijf.

Conclusie vaststellingsovereenkomst en concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is slechts van toepassing als de werkgever hiervoor een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft. Indien er een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, kan dit via een vaststellingsovereenkomst worden geschrapt. Indien er geen concurrentiebeding van toepassing is, maar de werknemer een concurrerend bedrijf wil starten, zullen hierover goede schriftelijke afspraken moeten worden gemaakt met de werkgever. Anders kan er sprake zijn van onrechtmatige concurrentie.

Aangezien de materie over een vaststellingsovereenkomst en concurrentiebeding ingewikkeld kan zijn, is het verstandig om dit door een jurist te laten regelen.

Voor meer informatie over een vaststellingsovereenkomst en concurrentiebeding of gratis rechtshulp bij ontslag kunt u contact met ons opnemen.