verstoring werkrelatieIn hoeverre is een verstoorde werkrelatie met directe collega’s een gegronde reden voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst?

Werknemer werkt bij een uitvaartverzorgingsbedrijf. Hij werkt op basis van een oproepovereenkomst voor onbepaalde tijd. Werknemer kan het niet goed vinden met zijn manager. Zijn manager verwijt hem dat hij respectloos omgaat met zijn collega’s. Tevens wordt hem verweten dat hij woedeaanvallen heeft en dat zijn collega’s zich hierdoor onveilig voelen.

Deze zaak is eerst behandeld door de kantonrechter. Vervolgens is werkgever in hoger beroep (ECLI:NL:GHARL:2016:6058) gegaan. Werkgever vraagt het hof om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Volgens hem is er sprake van verwijtbaar handelen door de werknemer. Werknemer is van mening dat ontbinding van de arbeidsovereenkomst niet gerechtvaardigd is.

Vaststellingsovereenkomst

Werknemer krijgt een vaststellingsovereenkomst aangeboden en wordt vrijgesteld van werkzaamheden. In deze overeenkomst is opgenomen dat er diverse stappen zijn ondernomen om een passende oplossing binnen de organisatie te vinden. Hier is werknemer het niet mee eens. Hij vindt dat er voldoende mogelijkheden zijn binnen de organisatie, maar dat deze mogelijkheden niet worden benut. De werknemer besluit de vaststellingsovereenkomst niet te tekenen.

Verbetertraject

Vervolgens gaat werknemer akkoord met een verbetertraject. Dit verbetertraject zal niet plaatsvinden op de locatie waar werknemer in eerste instantie heeft gewerkt, maar op een andere locatie. Volgens werkgever voelden de werknemers op de oude locatie zich te onveilig om nog met werknemer samen te werken.

De manager van werknemer is aangesteld als zijn beoordelaar in het verbetertraject. Aangezien werknemer niet goed met zijn manager op kan schieten, verwacht hij niet dat deze objectief zal zijn. Werkgever stemt ermee in om een andere beoordelaar aan te wijzen.

Oordeel hof

Werkgever vindt dat werknemer verwijtbaar heeft gehandeld. De spanningen in het team, de moeizame samenwerking en het gevoel van onveiligheid zijn volgens hem uitsluitend toe te rekenen aan werknemer.  Het hof gaat hier niet in mee. Het is duidelijk dat er spanningen waren binnen het team. Maar het is niet voldoende aannemelijk dat deze spanningen uitsluitend zijn ontstaan door het gedrag van werknemer.

Werkgever vindt dat werknemer ongeschikt is voor het verrichten van de bedongen arbeid. Echter, heeft werknemer tijdens het functioneringsgesprek een positieve beoordeling gekregen. Hij kreeg een 4 , terwijl een 5 de hoogst haalbare beoordeling is. Dit is voor het hof een belangrijke reden geweest om niet te oordelen dat werknemer ongeschikt voor het verrichten van de bedongen arbeid.

Werkgever vindt dat er sprake is van een onherstelbaar verstoorde arbeidsverhouding. Het hof is van mening dat de werknemer niet kan terugkeren op zijn oude locatie. Ook zijn een aantal andere locaties niet geschikt. Maar er zijn wel mogelijkheden voor werknemer om op de locatie van het verbetertraject  aan de slag te laten gaan. Nu een herplaatsing op een andere locatie een geschikte oplossing zou zijn, is er geen sprake van een onherstelbaar verstoorde arbeidsverhouding.

Het voorgaande heeft tot gevolg dat de arbeidsovereenkomst in stand blijft.

Tips

Deze beschikking illustreert o.a. dat niet streng genoeg zijn bij de beoordelingsgesprekken wordt afgestraft. Indien een werknemer louter positieve beoordelingen krijgt, zal het voor een werkgever lastig zijn om tijdens een zitting aannemelijk te maken dat werknemer ongeschikt is voor het verrichten van de bedongen arbeid.

Ook komt het regelmatig voor dat een werkgever onvoldoende maatregelen neemt om de werknemer op een andere afdeling of andere locatie te werk te stellen.