100% gratis controle vaststellingsovereenkomst

en gratis onderhandelingen met de werkgever

Telefoonnummer

0181-843740

Geld terug bij vertraging vlucht?

Geld terug bij vertraging vlucht? Hoe zit dit juridisch? Heeft u recht op een vergoeding als uw vliegtuig vertraging heeft? En bij annulering van de vlucht? In dit artikel zal worden toegelicht waar u recht op heeft als uw vlucht vertraagd of geannuleerd is.

Vluchtvertraging

Vluchtvertraging kan voor veel ergernis zorgen bij passagiers. Begrijpelijk, want door de vertraging kan de aansluitende vlucht worden gemist, of kan er niet tijdig worden ingecheckt bij het hotel. Als compensatie krijgt u in sommige gevallen een coupon waarmee u wat te eten of te drinken kunt halen op het vliegveld.

Maar bij een lange vertraging is dit niet voldoende. Bij een vertraging of annulering heeft u in beginsel recht op meer.

Pakketreis

Allereerst is het van belang om te weten bij wie u moet zijn als u uw vlucht vertraagd of geannuleerd is.  Hierbij is het van belang of u heeft gekozen voor een pakketreis. Als u een los vliegticket koopt, is de vliegtuigmaatschappij uw aanspreekpunt. De vervoerswaarden van de maatschappij zijn dan van toepassing.

Indien u heeft geboekt via een reisorganisator, en heeft gekozen voor een pakketreis (een vliegreis, inclusief verblijf en vervoer of een andere dienst) is de reisorganisator uw aanspreekpunt. Dit betekent dat de algemene voorwaarden van de reisorganisator van toepassing zijn.

Maar deze voorwaarden mogen uiteraard niet in strijd met zijn met de wet en Europese regelgeving. Waar heeft u recht op?

Rechten bij vertraging

De rechten bij een vluchtvertraging zijn o.a. afhankelijk van de afstand van de reis. In de volgende gevallen heeft de passagier extra rechten:

– Bij een vlucht van 1500 kilometer of minder, met een vertraging van 2 uur of meer;

– Bij een vlucht van meer dan 1500 kilometer binnen de Europese Gemeenschap en voor alle overige vluchten met een afstand tussen de 1500 en 3500 kilometer, met een vertraging van 3 uur of meer;

–  Bij alle overige vluchten, met een vertraging van 4 uur of meer.

In bovenstaande situaties heeft een passagier recht op verzorging. Deze verzorging bestaat o.a. uit maaltijden, verfrissingen, en twee gratis telefoongesprekken en e-mailberichten. Als de vlucht de volgende dag of later vertrekt, heeft de passagier recht op een hotel en vervoer naar dit hotel.

Bij een vertraging van meer dan 3 uur, heeft de passagier recht op een schadevergoeding. De hoogte van de schadevergoeding vindt u onder het kopje ‘Hoogte van de vergoeding bij vertraging en annulering’.

Geld terug bij vertraging vlucht?

Bij een vertraging van meer dan 5 uur, kan de passagier ervoor kiezen om geen gebruik meer te maken van het ticket. De passagier heeft dan het recht op volledige terugbetaling van het ticket binnen zeven dagen.

Rechten bij annulering

Als een vlucht wordt geannuleerd heeft de passagier recht op een keuze tussen terugbetaling of een andere vlucht.

Bij terugbetaling dient de passagier binnen 7 dagen de volledige prijs van het ticket terugbetaald te krijgen.

Als de passagier kiest voor een andere vlucht, heeft hij recht op een vlucht die qua reisvoorwaarden vergelijkbaar is met de oorspronkelijke vlucht. De passagier kan kiezen voor de eerst beschikbare vlucht, maar kan ook kiezen voor een andere vlucht op een andere datum.

De vliegmaatschappij kan de passagier ook naar een andere luchthaven vervoeren. Vanaf daar zal de passagier worden vervoerd naar zijn eindbestemming. Voor het vervoer naar een andere luchthaven mogen geen kosten in rekening worden gebracht.

Recht op maaltijden en hotel bij annulering 

Bij een annulering dient de vliegmaatschappij de passagiers maaltijden en verfrissingen aan te bieden. Op hoeveel maaltijden de passagier recht heeft, hangt af van de wachttijd. Tevens kan de passagier op kosten van de vliegmaatschappij twee telefoongesprekken voeren, of twee e-mailberichten verzenden.

Als het noodzakelijk is dat de passagier één of meer nachten op zijn vlucht zal moeten wachten, dient de vliegmaatschappij zorg te dragen voor een hotel. Ook het vervoer naar het hotel zal voor rekening komen van de luchtvaartmaatschappij.

Recht op compensatie bij annulering 

Als de vlucht wordt geannuleerd hebben passagiers in beginsel recht op schadevergoeding, tenzij:

  • de passagier de annulering minstens twee weken voor de geplande datum van vertrek te horen krijgt.;
  • de passagier de annulering tussen twee weken en zeven dagen voor de vertrekdatum te horen krijgt, en hij een vervangende vlucht krijgt toegewezen. Deze vlucht mag niet eerder dan twee uur voor de geplande vertrektijd vertrekken. Ook moet de vlucht minder dan vier uur later dan de geplande aankomsttijd arriveren op de bestemming.
  • de passagier de annulering minder dan zeven dagen voor de geplande vertrektijd te horen krijgt en hij een vervangende vlucht krijgt toegewezen. Deze vlucht mag niet eerder dan één uur voor de geplande vertrektijd vertrekken. Ook moet de vlucht minder dan twee uur later dan de geplande aankomsttijd arriveren op de bestemming.

Hoogte van de vergoeding bij vertraging en annulering

Als de vlucht is geannuleerd en er geen uitzonderingssituatie van toepassing is, heeft de passagier recht op een vergoeding. Ook heeft de passagier recht op een vergoeding als de  vlucht vertraagd is, en de vertraging meer dan 3 uur duurt. Deze vergoeding bedraagt:

– € 250,- bij alle vluchten tot en met 1500 kilometer;

– € 400,- bij alle vluchten binnen de Europese Gemeenschap van meer dan 1500 kilometer. Ook bedraagt de vergoeding € 400,- bij alle andere vluchten tussen de 1500 en 3500 kilometer.

– € 600,- bij alle vluchten die niet onder de bovenstaande situaties vallen.

Geen recht op schadevergoeding bij overmacht

De passagier heeft geen recht op schadevergoeding als er sprake is van overmacht. Voor een geslaagd beroep op overmacht zal de vliegtuigmaatschappij moeten aantonen dat er sprake is van buitengewone omstandigheden en dat zij met alle beschikbare middelen geen maatregelen hadden kunnen treffen waarmee deze omstandigheden zouden kunnen worden voorkomen.

In welke situaties is hier sprake van? Hierbij kan worden gedacht aan een sneeuwstorm, blikseminslag, of onaangekondigde staking.

Conclusies

Geld terug bij vertraging vlucht? Ja, tenzij er sprake is van overmacht bij de viegmaatschappij. Bovendien moet u een vertraging hebben van 5 uur of langer. U kunt er dan voor kiezen om het ticket niet meer te gebruiken, en krijgt uw geld terug. Een andere optie: alsnog gebruik maken van het ticket. Als u kiest voor deze optie, en u hierdoor meer dan 3 uur later op de eindbestemming arriveert, heeft u recht op een vergoeding.

Vergoeding bij annulering? Ja, tenzij er sprake is van overmacht bij de vliegmaatschappij, of een vervangende vlucht wordt aangeboden. De vervangende vlucht mag, vergeleken met de geannuleerde vlucht, niet te vroeg vertrekken of te laat  arriveren op de eindbestemming.

Neem voor meer informatie contact op met EUclaim.

Reviews

Gemiddelde beoordeling: 5 van de 5 sterren, en meer dan 200 Google-reviews. Lees hier alle beoordelingen.

Gratis rechtshulp bij ontslag.

Landelijke hulp bij ontslag

Het maakt niet uit in welke provincie u woont. U kunt altijd contact opnemen. Wij werken landelijk.

Zoeken naar blog