wat is een transitievergoedingWat is een transitievergoeding en in welke situatie heeft u hier recht op?  Deze vragen zullen we in dit artikel beantwoorden.

Stel dat u wordt ontslagen. Het is dan van belang om te weten of uw werkgever u een vergoeding hoort te betalen.

De wetgeving hierover verandert vaak. De kantonrechtersformule geldt niet meer vanaf 2015. Vanaf 1 juli 2015 geldt de transitievergoeding.

Wat is een transitievergoeding?

De transitievergoeding is de vergoeding die een werknemer zou kunnen krijgen bij ontslag. De hoogte van de vergoeding hangt af van het aantal jaren dat de werknemer in dienst is geweest bij de werkgever. Maar niet iedereen heeft recht op deze vergoeding.

Wie heeft recht op deze vergoeding?

De vergoeding geldt als u:

– wordt ontslagen op initiatief van de werkgever;

– een vast contract heeft, of een tijdelijk contract dat door de werkgever niet wordt verlengd;

– meer dan 12 uur per week werkzaam bent;

– ouder bent dan 18 jaar.

Krijg ik een ontslagvergoeding als mijn tijdelijke contract niet wordt verlengd?

Sinds 1 januari 2020 heeft u recht op een ontslagvergoeding als uw tijdelijke contract niet wordt verlengd. Het is wel van belang dat u zelf zou willen blijven werken, maar dat de werkgever niet met u verder wil. De hoogte van de ontslagvergoeding is 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar.

Als u niet een heel jaar heeft gewerkt voor de werkgever, ontvangt u de ontslagvergoeding pro rato. Stel dat u een half jaar heeft gewerkt bij deze werkgever, dan ontvangt u een ontslagvergoeding van 1/6 maandsalaris.

Wanneer heb ik geen recht op de vergoeding?

U heeft geen recht op de transitievergoeding indien:

– u zelf ontslag neemt;

– u op staande voet wordt ontslagen;

Waarvoor is de transitievergoeding bedoeld?

Het doel van de vergoeding is om sneller een nieuwe baan te vinden. De vergoeding kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor omscholing. Ook kan de vergoeding worden gebruikt voor professionele begeleiding bij het vinden van een nieuwe baan.

Echter, is het niet verplicht om het geldbedrag voor deze doeleinden te gebruiken. U bent vrij om het bedrag naar eigen wens te besteden.

Welk bedrag krijgt ik bij ontslag?

Als u recht heeft op de transitievergoeding, is de hoogte van deze vergoeding afhankelijk van het aantal jaren dat u bij deze werkgever heeft gewerkt. De transitievergoeding is 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. Dus voor 3 gewerkte jaren ontvangt u 1 maandsalaris.

De transitievergoeding kunt u hier berekenen.

In de praktijk wordt er vaak onderhandeld over de hoogte van de ontslagvergoeding.

Geldt er een maximumbedrag?

De transitievergoeding heeft in 2024 een maximum van € 94.000,- bruto. Dit maximumbedrag geldt niet als het jaarsalaris hoger is dan dit bedrag. In dat geval heeft u recht op een bedrag dat gelijk is aan het jaarsalaris.

Het maximumbedrag geldt niet als de afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. In zo’n overeenkomst kan er een hoger (of lager) bedrag worden afgesproken.

Ook geldt het maximum niet als u samen met de werkgever bij het begin van het dienstverband een hoger bedrag heeft afgesproken.

Hoe zit het met 50-plussers? 

Voor 50-plussers gold eerst een overgangsregeling. Het kan namelijk op deze leeftijd lastig zijn om een ander werk te vinden. Een 50-plusser die minimaal 10 jaar bij een werkgever had gewerkt, kreeg een hogere ontslagvergoeding. Deze regeling geldt niet meer vanaf 1 januari 2020. Vanaf deze datum is er geen speciale regeling meer voor 50-plussers. Ook zij krijgen nu een ontslagvergoeding van 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar.

Heb ik bij een reorganisatie recht op de transitievergoeding?

Bij ontslag vanwege een reorganisatie heeft u recht op de transitievergoeding. Bij een grote reorganisatie kan er een sociaal plan zijn, waarin is aangegeven dat u een hogere ontslagvergoeding krijgt dan de transitievergoeding. Als er een sociaal plan is, heeft u meestal weinig onderhandelingsruimte. De voorwaarden zijn dan gelijk voor elke werknemer die zal worden ontslagen.

Heeft u vragen over dit artikel? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.