wat is een transitievergoedingWat is een transitievergoeding en in welke situatie heeft een werknemer hier recht op?  Deze vragen zullen we in dit artikel beantwoorden.

Stel: u wordt ooit ontslagen. Het is dan van belang om te weten of uw werkgever u een vergoeding hoort te betalen.

De wetgeving hierover is onlangs gewijzigd. Op dit moment geldt de kantonrechtersformule, maar deze zal binnenkort niet meer  van toepassing zijn. Deze zal namelijk, vanaf 1 juli 2015, worden vervangen door de transitievergoeding.

Wat is een transitievergoeding?

Een transitievergoeding is de vergoeding die een werknemer zou kunnen krijgen bij ontslag. De hoogte van de vergoeding hangt af van het aantal jaren dat de werknemer in dienst is geweest bij de werkgever. Echter, heeft niet iedereen recht op deze vergoeding.

Wie heeft recht op deze vergoeding?

De vergoeding geldt voor een werknemer die:

– meer dan 2 jaar werkt bij de werkgever;

– meer dan 12 uur per week werkzaam is;

– ouder is dan 18 jaar.

Wanneer heeft een werknemer geen recht op de vergoeding?

De werknemer heeft geen recht op de transitievergoeding indien:

– hij zelf zijn ontslag indient;

– hij op staande voet wordt ontslagen;

– de werkgever ervoor kiest om ontslag aan te vragen bij het UWV.

Waarvoor is de transitievergoeding bedoeld?

Het doel van de vergoeding is om sneller een nieuwe baan te vinden. De vergoeding kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor omscholing. Ook kan de vergoeding worden gebruikt voor professionele begeleiding bij het vinden van een nieuwe baan.

Echter, is het niet verplicht om het geldbedrag voor deze doeleinden te gebruiken. De werknemer is vrij om het bedrag naar eigen wens te besteden.

Welk bedrag krijgt een werknemer bij ontslag?

Indien een werknemer recht heeft op een transitievergoeding, is de hoogte van deze vergoeding afhankelijk van het aantal jaren dat de werknemer heeft gewerkt. Voor de eerste 10 jaren krijgt de werknemer 1/6 van het maandsalaris per half jaar. Na deze 10 jaren krijgt de werknemer 1/4 van het maandsalaris per half jaar.

Geldt er een maximumbedrag?

De transitievergoeding heeft een maximum van € 75.000. Dit maximumbedrag geldt niet als het jaarsalaris hoger is dan dit bedrag. In dat geval heeft de werknemer recht op een bedrag dat gelijk is aan het jaarsalaris.

Deze maximumbedragen gelden echter niet als de werkgever en werknemer bij het begin van het dienstverband een hoger bedrag zijn overeengekomen.

Hoe zit het met 50-plussers? wat-is-een-transitievergoeding

Voor 50-plussers geldt een overgangsregeling. Het kan namelijk op deze leeftijd zeer lastig zijn om een baan te vinden. Een 50-plusser die minimaal 10 jaar bij een werkgever werkt, krijgt een vergoeding van 1 maand over het aantal jaar dat hij na zijn vijftigste in dienst is. Voor het overige gedeelte geldt de reguliere berekeningswijze. Deze regeling geldt tot 1 januari 2020.

Is er rekening gehouden met kleine MKB-bedrijven?

Kleine MKB-bedrijven met minder dan 25 werknemers, zijn niet verplicht om 50-plussers een hogere transitievergoeding te betalen. De wetgever wil hen namelijk niet opzadelen met te zware financiële lasten.

Heeft u vragen over dit artikel? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.