Wat is een vaststellingsovereenkomst?


wat is een vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst wordt door werkgevers ook wel beÃĢindigingsovereenkomst genoemd. Dit is een overeenkomst die u van de werkgever krijgt als u dreigt te worden ontslagen. Via deze overeenkomst kan er een ontslag met wederzijds goedvinden tot stand komen.

De overeenkomst is bedoeld om het ontslag samen te regelen. Hiermee kan een rechtszaak worden voorkomen.

De vaststellingsovereenkomst is o.a. van belang voor het verkrijgen van een WW-uitkering. Het is daarom van belang om de bepalingen van de overeenkomst te laten controleren door een jurist. Indien de bepalingen verkeerd zijn geformuleerd, kan dit gevolgen hebben voor het recht op een WW-uitkering.

In de overeenkomst worden ook andere zaken geregeld, zoals de hoogte van de ontslagvergoeding (transitievergoeding), vrijstelling van werkzaamheden, uitbetaling van vakantiedagen, opzegtermijn, getuigschrift etc.